Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom DUO-ŠPED d.o.o. Tešanj

Datum objave: 26.07.2017. 09:01 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 54, 19.07.2017


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom "DUO- ŠPE D" d.o.o. Tešanj, Kreševo bb, Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0088-12 (stari broj 1-9731), nakon održanog ročišta dana 10.07.2017. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "DUO- ŠPED" d.o.o. Tešanj, Kreševo bb, Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0088-12 (stari broj 1-9731.
Za likvidatora se imenuje Karahodžić Haris iz Tešnja.
Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 da na (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.
Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 43 0 L 147537 17 L
10. jula 2017. godine
Zenica
(03-3-2134/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: