Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom JURE & NIKO d.o.o. Ljubuški

Datum objave: 25.02.2021. 12:32 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

OGLAS

 


Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "JURE & NIKO" d.o.o. Građevinsko i trgovačko društvo, Studenci bb, Ljubuški -MBS: 1-1631. Za likvidatora se postavlja Jure Lauc, Studenci bb, Ljubuški. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.

Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Širokom Brijegu-Odjelu za registar radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". MTroškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.


Broj 64 0 L 057597 20 L
11. veljače 2021. godine
Široki Brijeg
(03-3-506/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: