Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom LOS Z.O. d.o.o. za proizvodnju, prevoz, trgovinu i usluge Prijedor

Datum objave: 08.02.2021. 15:47 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 9, 05.02.2021

Okružni privredni sud u Prijedoru objavljuje izreku Rješenja broj: 67 0 L 001860 20 L, od 19.1.2021. godine, kojim se otvara i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “LOS Z.O.” d.o.o. za proizvodnju, prevoz, trgovinu i usluge Prijedor, Banjalu čki put bb, Prijedor, kako slijedi

RJEŠENJE

 

1. Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “LOS Z.O.” d.o.o. za proizvodnju, prevoz, trgovinu i usluge Prijedor, Banjalučki put bb, Prijedor, MBS 67-01- 0044-18, JIB 4404379320005.
2. Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 19.1.2021. godine.
3. Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka dostavlja se Registru ovog suda radi upisa zabilježbe istog do pravosnažnosti Rješenja.
4. Po pravosnažnosti Rješenja isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar vlasnika kapitala Velimira Begića, sina Kate, Gornja Ravska bb, Prijedor, uz upis neograničene solidarne odgovornosti naprijed pobliže označenog vlasnika kapitala za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja iz Registra.
5. Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, a izreka Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

Sudija,
Amra Grozdanić, s.r.

 

(67 0 L 001860 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: