Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom ZU Apoteka Prima Pharm Janja

Datum objave: 05.03.2021. 11:26 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 19, 05.03.2021

Okružni privredni sud u Bijeljini, likvidacioni sudija Alida Nađ Mađarac, rješavajući po prijedlogu za otvaranje skra ćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom ZU Apoteka “Prima Pharm” Janja, Karađorđeva ulica broj 164, Janja, Bijeljina, predlagača osnivača Gordane Rajin Tomanić, zastupane po punomoćnicima Milenku Zelenoviću, Milošu Sikirašu i Savi Markoviću, advokatima iz Bijeljine, donio je 5.2.2021. godine sljedeće

 

RJEŠENJE

Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom ZU Apoteka “Prima Pharm” Janja, Karađorđeva ulica broj 164, Janja, Bijeljina, matični broj 11087833, JIB 4403407770007.
Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje sa 5.2.2021. godine.
Rješenje o otvaranju i istovremenom zaklju čenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka dostavlja se Registru privrednih subjekata
Okružnog privrednog suda u Bijeljini radi upisa zabilježbe istog do pravosnažnosti Rješenja.

Po pravosnažnosti Rješenja, isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja ovog poslovnog subjekta iz Registra ovog suda, uz upis u Registru osnivača Gordane Rajin Tomanić iz Bijeljine, Ul. Arsena Čarnojevića broj 93, uz upis neograničene odgovornosti iste za obaveze ZU Apoteka “Prima Pharm” Janja, Karađorđeva ulica broj 164, Janja, Bijeljina, mati čni broj 11087833, JIB 4403407770007, u roku od tri godine nakon brisanja poslovnog subjekta iz Registra ovog suda. Izreka Rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a Rješenje će se u cijelosti objaviti na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana, počevši od 5.2.2021. godine.

Pouka: protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni in- teres imaju pravo žalbe Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.

 

Likvidacioni sudija
Alida Nađ Mađarac, s.r.

 

(59 0 L 035931 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: