Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad pravnim licem SMS Transport d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 03.03.2021. 13:23 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 18, 03.03.2021

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 134349 20 L, od 15.2.2021. godine, otvoren i istovremeno zaključen skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad pravnim licem: “SMS Transport” d.o.o. Banja Luka, Ul. braće Potkonjaka broj 8. Uručuju se osnivaču Društva Saši Đukiću, Ul. Majke Jugovića br. 48, na žiro račun otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka broj: 5621008012435573, preostala novčana sredstva na računu otvorenom kod NLB banka a.d. Banja Luka broj: 5620998157657814 u iznosu od 1.787,15 KM, umanjena za iznos zatvaranja računa.

Likvidacioni postupak je otvoren i istovremeno zaklju čen sa 15.2.2021. godine kada je Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju postupka likvidacije objavljeno na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će u cijelosti biti objavljeno i na internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata izvrši upis zabilježbe o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog postupka likvidacije.

 

(57 0 L 134349 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: