Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog postupka likvidacije nad poslovnim subjektom Društvo sa ograničenom odgovornošću Gradska moda-City fashion Teslić

Datum objave: 08.02.2021. 15:08 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 9, 05.02.2021

Okružni privredni sud u Doboju, likvidacioni sudija mr sc. Mato Kulaš, u postupku po prijedlogu za otvaranje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Gradska moda-City fashion” Teslić, donio je 29.12.2020. godine sljedeće

 

RJEŠENJE

 

I - Otvara se i istovremeno zaklju čuje skraćeni dobrovoljni postupak likvidacije nad poslovnim subjektom: Društvo sa ograni čenom odgovornošću “Gradska moda-City fashion” Teslić, MBS 60-01-0083-14, JIB 4403787150006.
II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 29.12.2020. godine.
III - Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka dostavlja se Registru ovog suda radi upisa zabilježbe istog do pravosnažnosti Rješenja.
IV - Po pravosnažnosti Rješenja isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar vlasnika kapitala: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Gradska moda- City fashion” Teslić, uz upis neograničene solidarne odgovornosti naprijed pobliže označenog vlasnika kapitala za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja iz Registra.
V - Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka, a izreka Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

Likvidacioni sudija,
Mr sc. Mato Kulaš, s.r.

 

(60 0 L 030171 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: