Poziv na stečajni postupak nad dužnikom Unihemkom Pharma Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Brčko distrikt BiH

Datum objave: 08.02.2021. 15:21 / Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 8, 05.02.2021

Osnovni sud Brčko distrikta BiH objavljuje sljedeći

OGLAS 

I OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom: "UNIHEMKOM PHARMA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Brčko distrikt BiH, Safvet bega Bašagića br. 8-10, Brčko, Brčko distrikt, MBS 1-2153, JIB:4600271450003.
II Stečajni postupak se otvara sa danom 20.01.2021. godineu 15,00 časova.
III Rješenje o otvaranju stečajnog postupkasud objavljuje na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku BiH" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet stranici Suda.
IV Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Vuković iz Brčkog, ul. Alekse Šantića br. 25.
V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku BiH" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu u skladu, (član 105. stav 1. Zakona o stečaju) dostavom prijave i prilogau dva primjerka (član 174. Zakona o stečaju).
VI Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku BiH" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje, (član 105. stav 1. tačka b) Zakona o stečaju).
VII Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužnikuda ih bez odgađanja izvrše prema stečajnom dužniku (član 105. stav 2. Zakona o stečaju).
VIII Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog suda, tako da se uz naziv stečajnog dužnika izvrši upis oznake "u stečaju", te upis imena i prezimena stečajnog upravnika, kao lica ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika.
IX Skupština povjerilaca (ispitno ročište) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan 16.03.2021.godine u 11,00 časova u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica broj 5.
X Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučitio daljem toku stečajnog postupka održaće se isti dan i na istom mjestu nakon ispitnog ročišta.

 

Broj 96 0 St 125849 19 St
20. januara 2021. godine
Brčko

 

(03-3-258/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: