Poziv na stečajni postupak nad imovinom Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge IND Sarajevo

Datum objave: 05.03.2021. 12:59 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Sedina Duraković, postupajući po prijedlogu predlagača - dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "IND" Sarajevo, ul. Safeta Hadžića broj 90, Sarajevo da se nad njim kao dužnikom otvori stečajni postupak, na ročištu održanom dana 14.01.2021. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "IND" Sarajevo, ul. Safeta Hadžića broj 90, Sarajevo.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Meliha Jahjaefendić, ul. Halilbašića broj 32., Sarajevo.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 14.01.2021. godine u 09:30 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:
5. Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.
6. Taksu uplatiti na račun br. 1411965320009639 kod BBI BANKSARAJEVO.
7. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
8. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
9. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
10. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
11. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Odjeljenju za registar ovoga suda, u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 1-20190.
12. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli suda istog dana 07.12.2018. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
13. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan petak, 02.04.2021. godine u 11:00 sati.
Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 767114 20 St
14. januara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-686/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: