Poziv na stečajni postupak nad imovinom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge PIK 5 društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Datum objave: 05.03.2021. 13:10 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Sedina Duraković, postupajući po prijedlogu predlagača - dužnika Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIK 5" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Dobroševići do broja 107 A, Sarajevo da se nad njim kao dužnikom otvori stečajni postupak, na ročištu održanom dana 15.02.2021. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIK 5" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Dobroševići do broja 107 A, Sarajevo.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Džihanić Enis, ulica Trg solidarnosti 13/6, Sarajevo, osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 15.12.2021. godine u 14,15 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:
Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.
Taksu uplatiti na račun br. 1411965320009639 kod BBI BANK SARAJEVO.
Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Odjeljenju za registar ovoga suda, u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS 65-01-0246-09 (stari broj 1-19065).
8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli suda istog dana 15.02.2021. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan utorak, 11.05.2021. godine u 11,00 sati u sobi broj 230/II.
Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 834990 20 St
15. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-677/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: