Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Društvom sa ograničenom odgovornošću Bjelica Bijeljina

Datum objave: 17.01.2020. 15:19 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 2, 15.01.2020

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 St 034496 19 St, od 26.12.2019. godine, direktno otvara postupak stečaja nad imovinom stečajnog dužnika Društvom sa ograničenom odgovornošću “Bjelica” Bijeljina, Ul. Svetozara Markovića broj 3, matični broj: 11013783, JIB 4402554430002.

Za stečajnog upravnika imenuje se Marko Krsmanović, dipl. ekonomista iz Bijeljine, Ul. Njegoševa br. 4/9, koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbama čl. 72. i 73. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16) i koji će svoj izvještaj dostaviti Sudu osam dana prije zakazanog ročišta. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službeni glasnik Republike Srpske” prijave ovom sudu svoja potraživanja u dva primjerka sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službeni glasnik Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuju pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje, shodno članu 100. stav 2. Zakona o stečaju.

Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 27.2.2020. godine, sa početkom u 8,00 časova, u kancelariji br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Ul. majora Dragutina Gavrilovića 10. Ročište povjerilaca na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu nakon završetka ispitnog roč išta. Rješenje se dostavlja Registru Okružnog privrednog suda u Bijeljini, radi upisa zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka, OT Bijeljina, UIO BiH RC Tuzla i MF PU RS PC Bijeljina. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na internet stranici Apifa.

(59 0 St 034496 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: