Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika VELMIT MOBILI d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 15.02.2021. 08:35 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Aleksandra Vuleta, rješavajući po prijedlogu predlagača Veličkovski Stojče iz Sarajeva, ulica Koševo broj 21, Sarajevo, da se nad imovinom stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VELMIT MOBILI" d.o.o. Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb,
(TC Robot) Sarajevo, otvori stečajni postupak, donio je dana 25.01.2021. godine, slijedećI

 

OGLAS

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VELMIT MOBILI" d.o.o. Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb, (TC Robot) Sarajevo.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Besim Hamidović, ul. Osik do br. 7, Ilidža, osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbom člana 25. Zakona o stečajnom postupku i izvještaj je dužan dostaviti u dva primjerka i to 8 dana prije zakazanog ročišta.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dana 25.01.2021. godine u 12:00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" pozivom na broj donji prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka sa dokazima u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu
povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun broj 1411965320008475 kod BBI d.d. Sarajevo. Od plaćanja takse su oslobođena lica
(povjerioci) taksativno navedena u članu 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo. Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Određuje se upis zabilježbe rješenja o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS 65-01-0095-13 (stari broj 1-16576).

8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će sena oglasnoj tabli Suda, a objavit će se i u "Službenim novinama Federacije BiH".

9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja (ispitno ročište) za dan četvrtak, 15.04.2021. godine u 12:00 sati.
Istog dana nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 711918 20 St
25. januara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-365/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: