Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Auto import Đukanović d.o.o. Banjaluka

Datum objave: 19.07.2017. 15:52 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 65, 12.07.2017

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 117752 17 St, od 14.6.2017. godine, obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupka nad pravnim licem: “Auto import Đukanović” d.o.o. Banjaluka, Ul. Sime Matavulja br. 4. Ste čajni upravnik je Bojana Jakšić Dodig iz Banjaluke.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o obustavljanju likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o obustavljanju likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlu čna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 115. Zakona o stečajnom postupku). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu na prijavu potraživanja na račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, i to: na potraživanje u iznosu do 5.000,00 KM - 50,00 KM, na potraživanje u iznosu preko 5.000,00 KM - 100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici pravnog lica “Auto import Đukanović” d.o.o. Banjaluka, Ul. Sime Matavulja br. 4, da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6.9.2017. godine u 9,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Ul. Gunduli ćeva broj 108, sudnica br. 16/II. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o obustavljanju likvidacionog postupka i otvaranju ste čajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 14.6.2017. godine.

(57 0 St 117752 17 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: