Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Luna graditelj d.o.o. Banjaluka

Datum objave: 27.02.2021. 10:37 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 17, 26.02.2021

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 133402 20 St, od 10.2.2021. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem “Luna graditelj” d.o.o. Banjaluka, Ul. Veselina Masleše br. 34. Stečajni upravnik je Nataša Kosić iz Banjaluke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju).

Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ro čište) zakazuje se za 7.5.2021. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ulica br. 108, sudnica br. 16/II. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 10.2.2021. godine.

 

(57 0 St 133402 20 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: