Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Oxygen d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 12.03.2021. 13:49 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 20, 10.03.2021

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0St 134126 20 St, od 25.2. 2021. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem “Oxygen” d.o.o. Banja Luka, Ul. braće Jugovića broj 63. Stečajni upravnik je Vladan Ristić iz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u  “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju).

Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, na žiro račun republičkih javnih prihoda – takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 18.5.2021. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ulica br. 108, sudnica broj 16/II. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 25.2.2021. godine.

 

(57 0 St 134126 20 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: