Poziv na stečajni postupak nad pravnom osobom ĆEMAN-ENERGOPROM d.o.o. Tešanj, Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, prevoz stvari i robe

Datum objave: 17.07.2017. 13:04 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 52, 12.07.2017


Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Amela Bajramović-Softić, u stečajnom postupku nad pravnom osobom "ĆEMAN-ENERGOPROM" d.o.o. Tešanj, Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, prevoz stvari i robe, Jelah Polje bb, Jelah Polje, Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0550-08 (stari broj 1-6541), po prijedlogu zakonskog zastupnika Ćeman Fahira, Jelah Polje bb, Jelah, nakon održanog ročišta, dana 19.06.2017. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Otvara se stečajni postupak nad pravnom osobom "ĆEMAN- ENERGOPROM" d.o.o. Tešanj, Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, prevoz stvari i robe, Jelah Polje bb, Jelah Polje, Tešanj matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0550-08 (stari broj 1-6541) dana 19.06.2017. godine u 15,00 sati.
Za stečajnog upravitelja, sa liste stečajnih upravitelja, se imenuje Azra Škapur iz Tešnja.
Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenje m prijave Općinskom sudu Zenica na broj: 43 0 St 134720 16 St, uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00 KM niti više od 10.000,00 KM na račun budžeta ZE-DO kantona broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103.
Podnositelji prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog žiro računa.
Pozivaju se povjeritelji da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan 27.09.2017. godine u 13:00 sati, u zgradi Općinskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjeritelji stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja, kao i stečajni upravnik.

Broj 43 0 St 134720 16 St
19. juna 2017. godine
Zenica
(03-3-2047/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: