Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgo-Zlatibor društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Laktaši

Datum objave: 24.07.2017. 19:42 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 69, 21.07.2017

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 570 St 11 5747 15 St, od 28.3.2016. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: “Trgo-Zlatibor” društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Laktaši, sa sjedištem u Ul. borački put bb, Aleksandrovac. Stečajni upravnik je Slobo Milaković iz Trna.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave Sudu svoja potraživanja pismenom prijavom sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 115. Zakona o stečajnom postupku). Povjerioci su dužni uplatiti
taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti ve ća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ro čište povjerilacna kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 10.10.2017. godine, u 9,00 časova, u zgradi Oružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sala za suđenje / prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno roč ište) zakazuje se za isti dan, odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 28.3.2016. godine.


(57 0 St 115747 15 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: