Poziv obveznicima plaćanja komunalnih naknada za izmirenje obveza za 2019. godinu

Datum objave: 13.01.2020. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 09.01.2020.

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE DA IZMIRE OBVEZE

sij 9, 2020 

 

Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2019. godinu, prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

 Obveznici plaćanja su svi:

 1. vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenim prostorima (Člankom 15. spomenute Odluke za sve ove obveznike koji su dobili Rješenje za 2019.godinu isto Rješenje vrijedi i za sljedeće godine,sve do promjene načina obračuna naknade, kada će Služba donijeti novo Rješenje), 
 2. poslovnim ili drugim prostorima ako su korisnici tog prostora,
 3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice, zelene površine uz stambene zgrade i tržnice
 3. Redovno održavanje nekategorisanih cesta i ulica ,
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja,
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječjih igrališta,
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica,
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe),
 10. Postupanje sa napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane,
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane,
 12. Održavanje vodotoka,
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti Općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu Općine.
 14. Učešće u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje.

NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2020. godinu, prema važećim Rješenjima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: