Poziv poduzetnicama za dostavljanje plana za pokretanje obrta/biznisa - Odvažne i hrabre, to ste vi

Datum objave: 24.02.2021. 10:45 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

Drage dame, u procesu ste registracije biznisa ili imate ideju o pokretanju poslovnog poduhvata, a nedostaje vam finansijska podrška? Pozivamo vas da dostavite svoj plan za pokretanje obrta/biznisa i možda baš vi ostvarite finansijsku podršku. Poziv se odnosi na sve žene koje su registrovale biznis najranije 31.12.2020. ili to namjeravaju učiniti do 1.8.2021.

Poziv ostaje otvoren od 24.2. do 6.3.2021. Nakon predselekcije, pet najboljih po ocjeni žirija ulazi u drugi krug za koje će se moći online glasati. Obrazac za prijavu dostupan na linku , pravilnik potražite u nastavku.

 

 

 

Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinima dodjele sredstava u okviru projekta „Odvažne i hrabre, to ste vi“ 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način dodjele finansijskih sredstava u okviru projekta „Odvažne i hrabre to ste vi“ koji organizuje Bingo d.o.o sa partnerima projekta.

 

1. CILJEVI PROJEKTA 

Cilj ovog projekta jeste dodjela sredstava za sufinansiranje razvoja poduzetništva, odnosno za otpočinjanje samostalnog biznisa ili unapređenje već postojećeg. Ciljna grupa projekta su žene poduzetnice koje već imaju vlastiti biznis ili ga planiraju pokrenuti(start up-i).

 

2. PODRŠKA

Dodjeljujemo pet (5) grantova u vidu bespovratne finansijske podrške u iznosima od: 

• 7.000 KM – 1 grant

• 5.000 KM – 1 grant

• 3.000 KM – 1 grant

• 1.000 KM – 2 granta

Grantovi će biti dodjeljeni za najbolje ocijenjene poslovne ideje. 

 

3. KORISNICE

U ciljne korisnice podsticaja spadaju zaposlene i nezaposlene žene koje svoje prijave dostave u periodu od 24.2.2021. do 6.3.2021. godine:

a) Za zaposlene žene koje već posjeduju vlastiti obrt/biznis (registrovan nakon 31.12.2020.) i imaju ideju koja će unaprijediti njihovo poslovanje:

• da je privredni subjekat registrovan nakon 31.12.2020.

• da je vlasnik obrta/biznisa osoba ženskog spola

• da je osnivačica/vlasnica državljanka BiH,

• da popune obrazac za prijavu dostupan na www.bingobih.ba 

 

b) Za nezaposlene žene koji žele pokrenuti novi obrt-biznis (start up projekat):

• da imaju ideju za pokretanje posla

• da popune obrazac za prijavu koji je dostupan na www.bingobih.ba 

• da je aplikant osoba ženskog spola

• da je aplikantica državljanka BiH

 

4. NAČIN OCJENJIVANJA

Uvid u pristigle prijave imat će žiri imenovan od strane organizatora. 

Prilikom odabira u obzir će se uzimati i bodovati: 

- Kvalitet poslovne ideje 

- Održivost poslovnog poduhvata

- Inovativnost

- Finansijski proračun 

- Vlastito učešće

- Posjedovanje znanja i vještina u oblasti u kojim biznis/obrt djeluje

- Očekivani broj zaposlenih 

Nakon predselekcije, pet najboljih ideja za pokretanje ili unapređenje biznisa bit će (su)finansirano. Pet prijedloga koje prema mišljenju žirija sakupe najviše bodova bit će objavljeno na Bingo web i Facebook stranici i za iste će se moći online glasati. Raspodjela sredstava ovisit će o broju sakupljenih glasova.

Lični podaci će se koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, i neće biti objavljeni prije nego aplikantica da saglasnost. 

Aplikantice koje prođu predselekciju, i uđu u krug online glasanja trebaju dostaviti sljedeće podatke: fotografiju, kratko predstavljanje po izboru aplikantice (zaposlena/nezaposlena, snovi/ideje, bračni status, zanimljivosti u maksimalno dvije rečenice). Podaci će se koristiti isključivo u svrhu kreiranja materijala za objavu u online formi za glasanje. 

 

5. PREDMET FINANSIRANJA/SUFINANSIRANJA

Projektom je moguće planirati finansiranje/sufinansiranje troškova poput: 

• direktni troškovi registracije obrta/biznisa

• kupovina opreme 

• kupovina alata, mašina, repromaterijala i sl.

• troškovi marketinške promocije

 

Projektom nije moguće planirati sufinansiranje direktnih troškova poslovanja poput: 

• troškovi plata i doprinosa

• troškovi komunalija

• troškovi električne energije

• troškovi telefona

• troškovi zakupa poslovnog prostora

• troškovi obuka i edukacija

Iz sredstava poticaja neće se finansirati troškovi koji su nastali prije odabira korisnika i potpisivanja ugovora sa istim.

 

6. PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Projekat mora sadržavati: 

1. Popunjen prijavni obrazac

Aplikantice koje ostvare pravo na podršku u obavezi su dostaviti: 

1. Prijava mjesta prebivališta (CIPS prijava)

2. Uvjerenje o državljanstvu ili rodni list

3. Kopija rješenja o registraciji (za postojeće biznise)

4. Predračun, račun, ugovor ili druga dokumentacija koja je predmet sufinansiranja

5. Dodatnu dokumentaciju ukoliko se tokom realizacije pojavi potreba, a sve u skladu sa dogovorom na relaciji kompanija Bingo i partneri i korisnica sredstava. 

 

7. DINAMIKA I ROKOVI

Predviđeni vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je sljedeći:

- Poziv ostaje otvoren od 24.2. do 6.3.2021. do 23:59. 

- U periodu od 7.3. do 10.3. pristigle prijave ocjenjivat će stručni žiri.

- Dana 11.3. u 11:00 pet najboljih ideja za pokretanje/unapređenje biznisa bit će objavljeno na Bingo web i Facebook stranici. Za objavljene ideje će biti omogućeno online glasanje. 

- Dana 18.3. u 9:00 završava online glasanje

- Dana 18.3. u 10:00 bit će objavljena konačna raspodjela sredstava

- Dana 19.3. u 12:00 bit će organizovana dodjela sredstava i press konferencija u Bingo City Centru u Sarajevu. 

- U periodu od 20.3. do 1.8.2021. implementacija dodijeljenih sredstava. Kompanija Bingo zadržava pravo da bude direktno uključena u monitoring i to na način da dodjelu sredstava vrši tek nakon što aplikantica ispuni uslove (dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu u poglavlju 7.). Korisnice sredstava koje tek planiraju registrovati biznis, proces registracije trebaju završiti najkasnije do 1.8.2021.

 

8. DODATNE INFORMACIJE

U slučaju pitanja i dodatnih informacija upite slati na mail adresu amina.celikovic@bingotuzla.ba ili pozvati na broj telefona 035 368 568. 

Kompanija Bingo zadržava pravo da proširi Pravilnik ukoliko se u vremenu dok je otvoren poziv dođe do zaključka na osnovu upita zainteresovanih aplikantica, da postoje stavke koje su dvosmislene. Sve izmjene Pravilnika bit će objavljene na web stranici www.bingobih.ba sa tačno navedenim izmjenama. 

Prijavni formular dostupan na linku

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: