Poziv za dostavljanje zahtjeva za utvrđivanje prava vlasništva na državnom zemljištu na lokalitetu Ciljuge II

Datum objave: 24.07.2017. 10:40 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Saopćenje za javnost

 

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice poziva sva lica koja su bespravno prisvojila državno zemljište na lokalitetu Ciljuge II, sa ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, da podnesu zahtjeve za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu na kojem su sagradili zgradu bez prava korištenja ovoj Službi, koja će provesti postupak i pripremiti upravni akt za Općinsko vijeće koje će im kao stvarno nadležan organ utvrditi pravo vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada.

Sva zainteresirana lica mogu pripremljen zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađena zgrada bez prava korištenja preuzeti u šalter sali Općine Živinice, isti popuniti te dostaviti Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice. Također, obavještavaju se sva lica sa tog područja da je strogo zabranjeno svako samovlasno ograđivanje parcela postavljenih u vidu betonskog cokla, željeznih ograda i slično, bez saglasnosti vlasnika parcela, kao i sužavanje putnih komunikacija na štetu nesmetanog prolaza i budućeg rješavanja infrastrukture na tom području. Općina Živinice će putem nadležnih Općinskih organa strogo sankcionisati bespravne graditelje ukoliko se utvrdi da isti ne poštuju ovo obavještenje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: