(poziv za dostavu konačne ponude) Izvođenje dodatnih građevinskih radova na sanaciji krovova i fasade na zgradama u Ugljeviku

Datum objave: 26.12.2019. 13:19 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2019.

UGOVORNI ORGAN
Naziv: Opštinska uprava Opštine Ugljevik 

Sjedište: Trg Draže Mihajlovića br.1

Mjesto: 76 330 Ugljevik

 

Broj: 02-404-189/19

Datum: 20.12.2019.godine

NAZIV KANDIDATA/DOBAVLJAČA
Grupa ponuđača: „Inter-gradnja“ d.o.o. Ugljevik i „Prizma“ d.o.o. Bijeljina, čiji je predstavnik „Inter-gradnja“ d.o.o. Ugljevik, Ćirila i Metodija bb, 76330Ugljevik

 

PREDMET: Poziv za dostavu konačne ponude

Poštovani,

Obzirom da je zapisnički utvrđeno da Vaša početna ponuda ispunjava kvalifikacione uslove predviđene tenderskom dokumentacijom, pozivamo Vas da dostavite konačnu ponudu u postupku dodjele ugovora, koji za predmet ima:
Nabavku dodatnih građevinskih radova na sanaciji krovova i fasade na zgradama u Ugljeviku, i to radovi iz odredbe člana 1. stav 1. tačka: c) Zajednica etažnih vlasnika stanova, Ćirila i Metodija broj 5 (Zgrada „Eko“) Ugljevik ugovora broj 02-404-53/18 od 20.03.2019. godine, a sve po ugovoru broj: 02-404-53/18 od 20.03.2019. godine. Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na sajtu ugovornog organa www.opstinaugljevik.net.

Krajnji rok za prijem konačnih ponuda je 26.12.2019. godine do 08:00 sati, na adresu: Trg Draže Mihajlovića br.1, 76 330 Ugljevik.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 26.12.2019.godine u 09:00 sati u kancelariji br.26. Opštinske uprave Opštine Ugljevik.

page1image2682943936 page1image2682944224

S poštovanjem,

Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor

________________________

Miroslav Mirković

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc.

 

Poziv

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: