Poziv za predloge i sugestije za izmjene dijela Regulacionog plana zone S-7, dijela Regulacionog plana Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica u Banji Vrućici i izmjene dijela Regulacionog plana Komunalno-radne zone 2 u Tesliću

Datum objave: 21.06.2017. 12:12 / Izvor: EuroBlic, 21.06.2017.

OPŠTINA TESLIĆ

NAČELNIK OPŠTINE

OPŠTINSKA UPRAVA- Odjeljenje za prostorno uređenje

 

Broj: 04-363-69 i 70/17

Datum: 19.06.2017. godime

 

Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, kao nosilac pripreme Plana, obavještava zainteresovanu javnost, dz je Skupština opštine Teslić, na sjednicama održanim dana 29.12.2016. godiie i 31.05.2016. godine, donijela:

1. Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S-7, i dijela Regulacionog plana Zdravstveno-turističkog centra "Banja Vrućica", u Banji Vrućici,

2. Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana„Komunalno-radne zone 2", u Tesliću

Detaljni podaci o obuhvatu Plana, smjernicama za izmjenu i drugi lodaci od značaja za izradu Plana, mogu se dobiti u Odjeljenju za lrostorno uređenje Teslić. Imajući u vidu navedeno, Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, u smislu člana 42, stav 2. Zakonz o uređenju prostora („Sl. Glasnik RS", 40/13), u p u ć u j e:

 

POZIV​

 

-vlasnicima nekretnina i korisnicima prostora i učesnicima u njegovoj izgradnji i uređivanju, u granicama obuhvata Plana, uz molbu da dostave svoje predloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovim vlasništvu. Prijedlozi i sugestaje mogu se dostaviti do 12.07.2017. godine, u pisanoj formi, na adresu: Odjeljenje za prostornouređenje Teslić, Ul. Karađorđeva 6r. 18,74270 Teslić.

 

NAČELNIK ODJELjENjA:

Nikolz Stokić.dipl.inž.grzđ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: