Poziv za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgrađenu benzinsku pumpnu stanicu, k.o. Gračanica, grad Gračanica

Datum objave: 17.02.2021. 08:19 / Izvor: Oslobođenje, 17.02.2021.

Minstarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa  SAX d.o.o. Gračanica

upućuje

 

POZIV

za učešće javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgrađenu benzinsku pumpnu stanicu

 

1.Postojeća aktivnost: objekta benzinske pumpne stanice sa pratećim sadržajima "Korica Han", koja se nalazi sa desne strane magistralnog puta Tuzla-Doboj, koja je izgrađena na zemljištu označenom kao k.č.broj: 5337, upisano u k.o. Gračanica, Grad Gračanica;

2.Organ uprave odgovoran za donošenje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

3.Tok postupka:

a)   Način učešća javnosti: dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mišljenja relevantnih za dam aktivnost;

b)Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vršenje uvida u dokumentaciju, podnošenje primjedbi, mišljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, ul.Aleja Alije Izetbegovića br.2, Tuzla; i

c)Rok za podnošenje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: