Poziv za uplatu predujma za pokrivanje troškova stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva DALLAS-INVEST d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.03.2021. 11:21 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Edina Bučan, u postupku prethodnog ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "DALLAS-INVEST" Društvo za pr oizvodnju, trgovinu, usluge i uvoz-izvoz d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 123, Sarajevo, van ročišta dana 17.02.2021. godine donio je slijedeći

 

OGLAS

 


Pozivaju se: predlagač, stečajni dužnik, povjerioci i sva zainteresovana lica da u roku od 15 (petnaest) dana, od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", na depozitni račun Suda, broj: 141 196532000963 9, otvoren kod BBI BANK, predujme iznos od 20.000,00 KM, na ime troškova stečajnog postupka. Ukoliko niko od pozvanih iz stava 1. ovog rješenja ne uplati navedeni iznos predujma u ostavljenom roku, sud će o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka odlučiti u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" i
Oglasnoj ploči ovog suda.

 

Broj 65 0 St 851872 20 St
17. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-678/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: