Poziv za uplatu predujma za pokrivanje troškova stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom MAGPETROL Društvo za proizvodnju promet usluge transport i trgovinu d.o.o. Maglaj

Datum objave: 25.02.2021. 13:08 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021

Općinski sud u Zenici, stečajni sudac Sanja Pavlić, odlučujući o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "MAGPETROL" Društvo za proizvodnju promet usluge transport i trgovinu d.o.o, Maglaj, Liješnica b.b., Maglaj, koga zastupa punomoćnik predlagatelja Alemdar Brkić advokat iz Tešnja, 08.02.2021. god., donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Pozivaju se zainteresirane osobe, da predujme novčani iznos od 3.000,00 KM, za pokrivanje troškova stečajnog postupka , na depozitni račun ovog suda broj 134-010-0000044837 otvoren kod ASA Banke d.d. Srajevo, Poslovnica Zenica, u roku od 15 (petnaest) dana, te da po izvršenoj uplati predujma sudu dostavi uplatnicu kao dokaz da je uplata izvršena.
Ako zainteresirane osobe ne predujme iznos naveden u stavu jedan ovog rješenja u određenom roku u ovom rješenju, upozoravaju se da će sud smatrati da nisu zainteresirana za vođenje stečajnog postupka nad društvom "MAGPETROL" Društvo za proizvodnju promet usluge transport i trgovinu d.o.o. Maglaj, Liješnica b.b., Maglaj i odbiti prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom "MAGPETROL" Društvo za proizvodnju pro met usluge transport i trgovinu d.o.o, Maglaj, Liješnica b.b., Maglaj, zbog nepostojanja stečajne mase, te naložiti brisanje ovog društva iz sudskog registra.

 

Broj 43 0 St 189689 20 St
08. februara 2021. godine
Zenica
(03-3-495/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: