(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova na asfaltiranju ulica na području grada Gradiška

Datum objave: 10.02.2021. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 25.01.2021.

Broj: 02-404-322/20

Datum: 01.12.2020. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLjIVANjA OBAVJEŠTENjA O NABAVCI

 

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), grad Gradiška objavljuje informaciju da se u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova na asfaltiranju ulica na području grada Gradiška sa ponuđačem "Hidro-kop“ d.o.o. Subotička 2c, Banja Luka.

Tenderska dokumentacija (Predmjer radova) se nalazi u Službi Gradonačelnika, na adresi Vidovdanska br. 1A, 78 400 Gradiška i dostupna je do 08.12.2020. godine do 11:00 časova za sve zainteresovane kandidate.

 

Dostavljeno:
1.    Internet stranica grada Gradiška (za objavu)
2.    Evidencija
3.    a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: