(pregovarački postupak) Izvođenje radova na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, kolektor B-I (dionica od R0133 do R0194), pumpna stanica PS TEŠANJKA (nabavka i ugradnja pumpi i izvodenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS JELAH i PS USORA)

Datum objave: 02.08.2019. 08:03 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2019.

Broj: 02-49-1-2283-3/19

Datum: 01.08.2019. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakonom o javnirn nabavkama (,,S1. Glasnik BiH" broj:39/14). Općina Tešanj objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakonom o javnim nabavkama (,,S1. Glasnik BiH" broj:39/14) provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je ugovomi organ dodijelio raniji ugovor na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 "Kolektoru B-I (dionica od R0133 do R0194), pumpna stanica PS "TEŠANJKA", nabavka i ugradnja pumpi i izvodenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS"JELAH" i PS "USORA")"" po Ugovoru broj:02-49-1-826-24/18 od 26.06.2018.godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: