(pregovarački postupak) Izvođenje radova na odjelima VI i VII za 2021. godinu

Datum objave: 18.02.2021. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

 

ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - BAKOVIĆI

Broj: 01-45-317/21

Datum: 15.2.2021. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

 

U skladu sa člankom 28., stavak (4) Zakona o javnim nabavama (..Službeni glasnik BiH*\ broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići objavljuje informaciju, da u skladu sa člankom 24.. stavak 1., točka a) ZJN, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za nabavu: Radovi na odjelima VI i VII, za 2021. godinu, sa skupinom ponuditelja, koju predstavlja ,,Nikodil'* d.o.o. Kiseljak („Nikodil'* d.o.o. Kiseljak i „Alprom” d.o.o. Kiseljak).

Tenderska dokumentacija se nalazi u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Bakovići 38, 71270 Fojnica.

Informaciju objaviti na web stranici Zavoda Bakovići.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: