(pregovarački postupak) Nabavka motornih vozila za potrebe Oružanih snaga BiH u 2018. godini

Datum objave:12.09.2018. 12:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.09.2018.

OBAVIJEST O NABAVI

723-3-1-123-3-131/18ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Nikica Miloš
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronička pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

28

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18129059,38

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe Oružanih snaga BiH u 2018. godini.


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe Oružanih snaga BiH u 2018. godini, prema Višegodišnjem projektu " Osiguranje i
unapređenje operativnosti motornih vozila OS BiH"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Institucije proračuna BiH

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Iskazano u T.D.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Iskazano u T.D.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Iskazano u T.D.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavijesti o nabavi


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

22.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 1.11.2018. 11:00:00


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje dospjelih ponuda će biti 01.11.2018. godine u 12:00 sati, kao što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AA putničko m/v do 1+4 sjedišta (niža klasa).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

256410,25

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AA-putničko m/v do 1+4 sjedišta (niža srednja klasa).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

410256,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac"-SarajevoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AA putničko m/v do 1+4 sjedišta (za vojnu policiju).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

205128,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlova" - SarajevoANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AB -putničko m/v do 1+8 sjedišta.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

54

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2999999,93

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac"- SarajevoANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AC putničko terensko m/v do 1+4 sjedišta pogona 4x4.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

26 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1333333,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac"- SarajevoANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - putničko terensko m/v do 1+8 sj. pogona 4x4.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

547008,53

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac"- SarajevoANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AE minibus do 18 sjedišta.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

598290,58

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac"- SarajevoANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - Af minibus do 32 sjedišta.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

854700,83

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - AGautobus do 56 sjedišta (srednja klasa-klasa II).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1709401,67

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH -AG autobusa do 56 sjedišta (viša klasa - klasa II).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

376068,37

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 11

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - DE sanitetsko m/v 1 i 2 ležaja (S1 i S2).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

15 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1282051,25

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 12

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - BI/BC teretno m/v nosivosti do 8 t.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

290598,28

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 13

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH -BJ/BD teretno m/v nosivosti do 15 t ( sa prikolicom).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

393162,38

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" - SarajevoANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 14

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH- BĐ teretno m/v cisterna za gorivo do 15 t (sa prikolicom).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200854,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" -SarajevoANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 15

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - teretno m/v cisterna za gorivo do 26 t (sa poluprikolicom)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

205128,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna "Rajlovac" SarajevoANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 16

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - BF-lako terensko m/v sa 1+4 sjedišta i to 0,75t, pogona 4x4

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

512820,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna " Rajlovac" SarajevoANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 17

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - BP-teretno m/v-hladnjača do 5t

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

598290,58

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 18

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - BY-teretno m/v cisterna za avio gorivo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

427350,42

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 19

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - BS-teretno m/v - intendantsko vozilo 2 do 5t (prevoz hrane)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

307692,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 20

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH- BS-teretno m/v - intendantsko 1 do 2 t (prevoz hrane - bez uređaja za hlađenje)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

389743,58

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 21

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH-BŽ-teretno m/v ciwsterna za vodu do 15 t (sa prikolicom)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

752136,73

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 22

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - CA -vučno m/v - teretni tegljač sa poluprikolicom

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

427350,42

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 23

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - CB - vučno m/v - teški teretni tegljač bez poluprikolice

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

512820,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 24

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - DK - vatrogasno m/v - cisterne na vodu

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1025641,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 25

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - vatrogasno m/v - cisterna na vodu i pjenu

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

717948,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 26

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - GC - viljuškar motorni kontejnerski

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

222222,22

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 27

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - EG - poluprikolica niskonoseća do 26 t

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

196581,19

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 28

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH - EH - poluprikolica niskonoseća do 60 t

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

376068,37

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojarna „Rajlovac“ SarajevoINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200745400004
Contact person Nikica Miloš
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply of specialized vehicles for the needs of OS BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Specified in tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to
transportation
Additional object(s) 34100000-8 Motor vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Specified in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Negotiated procedure with publication of procurement notice

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

22.10.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 1.11.2018. 11:00:00
Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-3-1-123-3-131/18
PODIJELI: