(pregovarački postupak) Nabavka usluga izrade Strategije razvoja opštine Vukosavlje za period 2018-2027. godina

Datum objave: 17.07.2017. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska Opština

Vukosavlje

NAČELNIK

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje


Broj: 02/1-054-28/3-17

Datum: 12. 07.2017. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, opština Vukosavlje objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav d. Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga - Izrada Strategije razvoja opštine Vukosavlje za period 2018-2027. godina. Tendersku dokumentaciju na uvid možete dobiti, na adresi opštine Vukosavlje, ul. Muse Ćazima Ćatića 163, Vukosavlje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: