(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja informacijskog sustava KRON

Datum objave: 27.07.2017. 12:47 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2017.

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

 

Povjerenstvo za provođenje pregovaračkog postupka nabave bez objave obavijesti u predmetu nabave usluga: 'Održavanje KRON sustava - Pozivni centar za kupce'

 

Broj: V-3-2236/17

Mostar, 27.07.2017. godine

 

Predmet: Informacija o provođenju postupka javne nabavke Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci broj I-4956/17-8 u predmetu: 'Održavanje KRON sustava - Pozivni centar za kupce''

 

JP 'Elektroprivreda HZ Herceg Bosne' d.d. Mostar je Odlukom br. I-4956/17-8 od 21.07.2017. godine odobrila provođenje nabave usluga 'Održavanje KRON sustava - Pozivni centar za kupce' kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi, sukladno čl. 21 stavak 1. tč. c) i čl. 28 Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. glasnik BiH, br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, sa ponuditeljem KRON d.o.o. Split koji je razvio predmetnu aplikaciju i na istu posjeduje ekskluzivna prava. Radi provedbe pregovaračkog postupka Rješenjem br. I-4956-1/17-8 od 21.07.2017. godine imenovano je povjerenstvo koje djeluje u ime ugovornog tijela u granicama dobivenih ovlasti.

U skladu sa čl. 28 stavak (4) Zakona i obvezom objavljivanja informacije o pregovaračkom postupku javne nabave bez objave obavijesti o nabavi koji namjerava provesti, ovim putem u ime ugovornog tijela JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da ugovorno tijelo pristupa provođenju postupka javne nabave putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi, koji za predmet ima nabavu usluga održavanja informacijskog sustava KRON, koji je instaliran u Pozivnom centru za kupce (call centar) u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - Organizacijska jedinica Opskrba el. energijom, na period od 12 mjeseci, te da je predmetna tenderska dokumentacija dostupna za sve zainteresirane ponuditelje.

Procedura javne nabave obavit će se u skladu sa čl. 28. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: