(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja KRON sustava za call centar

Datum objave: 20.01.2020. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2020.

Broj: V-3-144/20

Mostar, 17.01.2020. godine

 

Povjerenstvo za provođenje pregovaračkog postupka nabave bez objave obavijesti u predmetu nabave:

Održavanje KRON sustava za call centar

 

Predmet: Informacija o provođenju postupka javne nabave - Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi br. 1-12014/19-21 u predmetu „Održavanje KRON sustava za call centar"

 

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar je Odlukom br. 1-12014/19-21 od 06.12.2019. godine odobrila provođenje nabave usluga „Održavanje KRON sustava za call centar" kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi, sukladno čl. 24. st. 1. tč. a) i čl. 28. Zakona o javnim nabavama BiH (,,SI. glasnik BiH", br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, sa KRON d.o.o. Split. Radi provedbe pregovaračkog postupka Rješenjem br. 1-12014-1/19-21 od 06.12.2019. godine imenovano je povjerenstvo koje djeluje u ime Ugovornog tijela u granicama dobivenih ovlasti.

 

U skladu sa čl. 28. stavak (4) Zakona i obvezom objavljivanja informacije o pregovaračkom postupku javne nabave bez objave obavijesti o nabavi kojeg namjerava provesti, ovim putem u ime Ugovornog tijela JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da Ugovorno tijelo pristupa provođenju postupka javne nabave putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi, koji za predmet ima nabavu usluga „Održavanje KRON sustava za call centar" te da je predmetna tenderska dokumentacija dostupna za sve zainteresirane kandidate.

 

Procedura javne nabave obavit će se u skladu sa čl. 24. i 28. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: