(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja portala

Datum objave: 03.03.2021. 14:09 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Broj: V-3-316/21

Mostar, 28.01.2021. godine

 

Povjerenstvo za provođenje pregovaračkog postupka nabave bez objave obavijesti u predmetu nabave:

 

Održavanje portala

 

Predmet: Informacija o provođenju postupka javne nabave - Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi br. I-8290/20-22 u predmetu „Održavanje portala“ 

 

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar je Odlukom br. I-8290/20-22 od 23.12.2020. godine odobrila provođenje nabave usluga „Održavanje portala“ kroz pregovarački postupak bez dodatne obavijesti o nabavi, sukladno član 21. pod c) i čl. 28. Zakona o javnim nabavama BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, sa Katarina d.o.o. Mostar. Rješenjem br. I-8290-1/20-22 od 23.12.2020. godine imenovano je povjerenstvo koje djeluje u ime Ugovornog tijela u granicama dobivenih ovlasti.

 

U skladu sa čl. 28. stavak (4) Zakona i obvezom objavljivanja informacije o pregovaračkom postupku javne nabave bez objave obavijesti o nabavi kojeg namjerava provesti, ovim putem u ime Ugovornog tijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da Ugovorno tijelo pristupa provođenju postupka javne nabave putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi, koji za predmet ima nabavu usluga „Održavanje portala“ te da je predmetna tenderska dokumentacija dostupna za sve zainteresirane kandidate.

 

Procedura javne nabave obavit će se u skladu sa čl. 23. i 28. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: