(pregovarački postupak) Nabavka usluga revitalizacije-popravke 6kV elektro motora 1100kW za pogon mlina

Datum objave: 15.02.2021. 10:08 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matčino preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

 

Broj: 2654/21

Dana, 09.02.2021. godine

 

Predmet: Informacija o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o Nabavci usluge revitalizacije-popravke 6kV elektro motora 1100kW za pogon mlina

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkam BiH („Službeni glasnik BiH" broj:39/14) Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik objavljuje informaciju, da shodno članu 21. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za Nabavku usluge revitalizacije-popravke 6kV elektro motora 1100kW za pogon mlina

 

Uprava preduzeća objavljuje informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenje o nabavci u predmetu: Nabavka usluge revitalizacije-popravke 6kV elektro motora 1100kW za pogon mlina

 

Predmetna nabavka je predviđena privremenim planom javnih nabavki za 2021 godinu broj 611/21 od 13.01.2021 pozicija 21TT263.31 red broj T0.160

 

Trošak premetne nabavke će se kretati u okviru troškova planiranih Planom poslovanja preduzeća za 2021 godinu.

 

Vrijednost predmetne nabavke je cca 70.000,00KM bez PDV-a

 

Postupak javne nabavke provest će se putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bit će objavljen na web portalu ugovornog organa i bit će dostupan svim zainteresovanim kandidatima.

 

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik provodi proceduru javne nabavke putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa odredbama člana 21. tačka d) ZJN BiH kada izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja.

 

Naime, Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik je za pomenuti predmet nabavke Odlukom Uprave Preduzeća broj: 1603/21 od 28.01.2021. godine pokrenuo postupak javne nabavke putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: