(pregovarački postupak) Nabavka usluga stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka

Datum objave: 08.02.2021. 15:27 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

021-454-1-21 Stručni pregled proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka (informacija o pregovaračkom)

 

Broj:    01-454-1/21

Datum:    08.02.2021.godine

 

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj, ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa,  kao ugovorni organ objavljuje:

 

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU

BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 21. stav d) i članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa , kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluge stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i matičnjaka.

Tenderska dokumentacija za navedenu nabavku se može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa od 07:00-15:30 sati, zaključno sa 19.02.2020.godine.

 

Akt obradio:

Midhad Arnautović, dipl.pravnik

                                                                       

PREDSJEDNIK UPRAVE

Šerif Kaljiković, dipl. ing. drvne industrije

 

DOSTAVLJENO:                                         

1.         Odjeljenje za javne nabavke

2.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: