(privremena najava tendera za 2021. godinu) Nabavka tonera za laserske pisače, papira štampanih obrazaca diploma I.II.III ciklusa, bezalkoholnih pića, mapa za diplome, toga i kapa, stručnih časopisa, kompjuterske opreme, digitalne TV, hotelskih usluga, zakupa sefa, usluga osiguranja, brze pošte, ugostiteljskih usluga, izvođenje građevinskih radova na izmještanju, pristupa i ulaza na objektu CIS-a (zbog radova na izgradnji objekta biblioteke)...

Datum objave: 06.02.2021. 07:22