(privremeni plan nabavki za 2021. godinu) Nabavka usluga štampanja, materijala i usluge opravke i održavanja motornih vozila, vode i aparata za vodu, ljetnih i zimskih automobilskih guma, goriva, zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava, materijala i usluga opravke i održavanja opreme, usluge registracije i osiguranja motomih vozila, usluge kasko osiguranja, dnevne štampe, kancelarijskog materijala, kompjuterskog materijala (tonera)

Datum objave: 12.03.2021. 10:03