(privremeni plan u 2020. godini) Nabavka usluga hostinga i domene (izdaci za Internet), usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću, poštanske usluge...

Datum objave: 08.02.2021. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Вгој: 01-16-4-93/20

Mostar, 05.1.2020. godine

 

Temeljem članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), ombudsman Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH donosi:

 

PRIVREMENI PLAN NABAVA U 2020. GODINI

 

Članak 1.

 

Ovim Privremenim planom se određuju nabave Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH za prvi kvartal 2020. godine.

 

Članak 2.

 

Sve nabave će se vršiti sukladno Odluci o procedurama stvaranja i evidentiranja obveza Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH odredbama Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) te u skladu sa Odlukom o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine, VM broj 183/19 od 30.12.2019. godine, tj. u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima.

 

Članak 3.

 

Nabava roba i usluga koje će provoditi Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, vršiti će se po sljedećem rasporedu:

 

R. br.

PREDMET NABAVE

ŠIFRAJRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (sa PDV-om)

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

IZVOR

FINANCIRANJA

NAPOMENA

 

1.

Nabava usluge hostinga i domene (izdaci za Internet)

48222000-0

100,00 KM

Izravni postupak

Prvi kvartal 2020. g-

Proračun

 

2.

Nabava usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću

79341000-6

1,208,00 KM

Izuzeće od primjene odredbi ZJN

Prvi kvartal 2020. S-

Proračun

 

 

3.

Nabava poštanskih usluga

64110000-0

1.600,00 KM

Izuzeće od primjene odredbi ZJN

Prvi kvartal 2020. g-

Proračun

 

4.

Nabava usluge trgovine na malo (unutarnje reprezentacije, materijala za čišćenje i materijala za dekoraciju službenih prostorija]

55900000-9

1.800,00 KM

Izravni postupak

Po potrebi

Proračun

 

5.

Usluge fiksne telefonije

64200000-8

2.500,00 KM

Izravni postupak

Do 2021. g.

Proračun

 

6.

Usluge pranja vozila

50112300-6

1.000,00 KM

Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II. dio B)

Po potrebi

Proračun

 

7.

Nabava dnevnih tiskovina

22210000-5

1.000,00 КМ

Izravni postupak

Po potrebi

Proračun

 

8.

Nabava goriva- benzina

09132100-4

5.650,00 КМ

Izravni postupak

Po potrebi

Proračun

 

9.

Nabava usluge smještaja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

55110000-1

3.180,00 КМ

Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II. dio B)

Po potrebi

Proračun

 

10.

Usluge stručnog usavršavanja

80522000-9

1.100,00 КМ

Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks Il.dio B)

Po potrebi

Proračun

 

 

11.

Restoranske usluge u BiH i inozemstvu

55000000-0

3.000,00 KM

Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II. dio B)

Po potrebi

Proračun

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: