Prodaja čelične oplate, skela, dizalica, putničkih automobila, teretnih motornih vozila, kontejnera, stolova, stolica, poslovnih prostora u Sarajevu...

Datum objave: 03.12.2021. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 03.12.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO

 

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04,57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21). Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznog obveznika - dužnika putem aukcije i direktne prodaje:

 

I PRVA JAVNA AUKCIJA

 

1. „Be - HARM“ d.o.o. Sarajevo, ulica Titova, broj 9A na lokalitetu Semizovac bb

 

Rb

Naziv robe

j/m

količina

Početna cijena j/m

Vrijednost

1.

Čelična oplata Hunnebeeck-sa dijelovima za montažu

kom

1

36.870,16

36.870,16

2.

Skela građevinska sa podnicama, ram skele, dijagonala skele, prečka skele

kom

1

16.866,72

16.866,72

3.

Villager el.usisivač VVC 30L

kom

1

218,40

218,40

4.

Brusilica za zid sa teleskopom

kom

1

308,00 KM

308,00 KM

5.

Čelična oplata Hunnebeeck-sa svim elementima za montažu

kom

1

3.317,93

3.317,93

6.

H-ram

kom

1

599,04

599,04

7.

Podnice:1.8x0,50m

kom

1

800,00

800,00

8.

Merdevine za skelu

kom

1

32,00

32,00

9.

Kosi podupirač L=250-450 cm

kom

1

2.059,20

2.059,20

10.

Podovi standard:1.8x0,50cm

kom

1

1.726,92

1.726,92

11.

Crvena skela-korištena

kom

1

3.246,72

3.246,72

12.

Pokretna skela 4-4,50m

kom

1

1.497,63

1.497,63

13.

Pulcevi standard 3.6m-korišteni

kom

1

5.148,00

5.148,00

14.

Podupirač 2.1-3.6m

kom

1

2.475,72

2.475,72

15.

Kolica sa preklopnom ručkom

kom

1

156,80

156,80

16.

Dizalica M500, 30M, 220V

kom

1

1.040,00

1.040,00

17.

Nosač za dizalicu

kom

1

640,00

640,00

18.

Mašina za beton

kom

1

960,00

960,00

19.

Sjekačica za asfalt

kom

1

3.556,80

3.556,80

20.

Kopča za Huneback Rasto

kom

1

2.545,60

2.545,60

21.

Matica za navojnu šipku

kom

1

583,68

583,68

22.

Navojna šipka pocinčana

kom

1

243,38

243,38

23.

Spojnica skele pravokutna

kom

1

276,12

276,12

24.

Podupirač 1.60-2,90m

kom

1

2.433,60

2.433,60

25.

Soška

kom

1

93,60

93,60

26.

Spojnica skele pravokutna

kom

1

385,88

385,88

27.

Husqvarna motorna pila 372

kom

1

833,04

833,04

28.

Rabljena utovarna rampa

kom

1

2.340,00

2.340,00

29.

Viljuška za podupirač- pocinčana

kom

1

123,55

123,55

30.

Tronožac za podupirač

kom

1

533,52

533,52

31.

Konzola radne platforme

kom

1

1.235,52

1.235,52

32.

Navojna šipka 6m pocinčana

kom

1

486,72

486,72

33.

Matica za navojnu šipku

kom

1

789,36

789,36

34.

Dizalica M500, 30MT

kom

1

912,60

912,60

35.

Nosač za dizalicu 500-1000

kom

1

561,60

561,60

36.

Mješalica za beton S250

kom

1

982,80

982,80

37.

Kolica sa preklopnom ručkom

kom

1

137,59

137,59

38.

H profil 105 sa šipkama

kom

1

3.696,03

3.696,03

39.

Drvena oplata II klase

kom

1

1.182,42

1.182,42

40.

Navojne stope

kom

1

4.095,00

4.095,00

41.

Podupirač 2.3-4.3m polovan

kom

1

315,90

315,90

42.

Mercedes-Benz, Putnički automobil, Broj šasije:

WDB2110061A240739, 314-M-251 god.proiz. 2003

kom

1

10.000,00

10.000,00

43.

Mercedes-Benz N1-Teretno

vozilo,

Broj šasije:

WDB9016211R228781 037-M-808 god.proiz.2001

kom

1

8.000,00

8.000,00

44.

KONTEJNER 1

kom

1

2.250,00

2.250,00

45.

KONTEJNER 2

kom

1

2.250,00

2.250,00

46.

KONTEJNER 3

kom

1

600,00

600,00

 

UKUPNO

 

 

129.407,55

129.407,55

 

2. Kalača Mirela Vl. UR caffe bar "QUE PASA", ul.Džidžikovac br 6 iz Sarajeva Lokalitet: Centar Sarajevo

R b

Naziv robe

j/m

količina

Početna cijena j/m

Vrijednost

1.

Poslovni prostor

  • Broj ZK uloška 4670
  • broj parcela: 1271/3 U1E2 - Udio 1/1 Kalača Mirela

Površina 23,14m2

M2

1

98.000,00

98.000,00

 

UKUPNO

 

 

98.000,00

98.000,00

3. „GORAGREEN" d.o.o. Sarajevo ul. Trg Međunarodnog prijateljstva br 16

R b

Naziv robe

j/m

količina

Početna cijena j/m

Vrijednost

1.

Poslovni prostor

  • Broj ZK uloška 9287
  • broj parcela: 477/7E1

- Udio 1/1 Kalača Mirela Površina 141,98m2

M2

1

390.575,50

390.575,50

 

UKUPNO

 

 

390.575,50

390.575,50

 

Prva aukcija će se održati dana 23.12.2021. godine, u 11,00 sati u prostorijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni porezni ured Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu, ul. Hasana Kikića 5, Sarajevo.

Druga aukcija će se održati u slučaju da Odbor za prodaju, nakon procjene rezultata Prve aukcije to bude smatrao potrebnim. U tom slučaju Druga aukcija će se održati pola sata nakon završetka Prve aukcije.

I i II Aukcija održat će se u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu, ulica Hasana Kikića broj 5.

Na uvid, prije početka Aukcije, potrebno je Odboru za prodaju dostaviti sljedeću dokumentaciju, i to:

-              Ličnu kartu

-              Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika

-              Punomoć za ovlaštenog zastupnika ponuđača

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati zapljenjenu imovinu koja je predmet Aukcije i dokaze o vlasništvu na navedenim lokalitetima dana 15.12.2021. godine (srijeda) i 16.12.2021. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 do 15,00 sati.

Prodaja na aukciji izvršit će se na slijedeći način:

1.            Ponuđači na Prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresirani.

2.            Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu finansija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi FBiH. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

 

II DIREKTNA PRODAJA

 

1. D&B d.o.o., ulica Vrbanja br 1, Sarajevo na lokalitetu ulica Halilovići broj 8, Sarajevo

Rb

Naziv robe

Količina

1.

Putničko motorno vozilo Renault KG FLAGUNA A06-O-689 god. proiz 2004.

1

2.

Teretno motorno vozilo Renault KANGO KC T23-E-226 god.proiz.2002.

1

 

2.Fidani Imer, vl. UR „KOD SEJE", ulica Koturova 2, Sarajevo, na lokalitetu ulica Koturova br 2

 

Grupa

Naziv robe

Količina

 

 

Topli pult mermer

1

 

 

Topli pult rosvaj veći

1

 

 

Elektrićna pećnica profi za podgrijavanjem sa policom

1

 

 

Gril plinski za piliće

1

 

 

Plinska pećnica sa 3 rerne(plava)

1

 

 

Plinska pećnica sa 2 rerne

1

Prva

1.

Mješalica za tjesto

1

 

 

Frižider sa duplim vratima

1

 

 

Stol okrugli - mermer

6

 

 

Crvena stolica

13

 

 

Fiskalni uređaj (Mikroelektronika)

1

 

 

Digitalna Vaga

1

 

 

Radni pult

2

 

 

3. Fidani Sead, vl. UR-Buregdžinica „Sarajka", ulica Mis Irbina 26, na lokalitetu ulica Mis Irbina br 26

Grupa

Naziv robe

Količina

 

 

Zeleni sto

5

 

 

Stolice crne

20

 

 

Barske stolice crne

3

 

 

Mali sto,stolice(sto 1,stolice 2(70+50)

3

 

 

Stakleni frižider

1

Prva

1.

Topli pult-rastroj veći

1

 

 

Topli pult-rastroj mali

1

 

 

Ugao (vitrina) za vagu

1

 

 

Vaga -libela "Maxima"

1

 

 

Kasa ME-K20

1

 

 

Frižider"HOOVER"

1

 

 

Bijeli frižider

1

 

 

Električne profi pećnice

2

 

 

Radni pult

2

 

4. Kabashaj Fejz i Kabashaj Driton, vl. ZOD-Pekara „Centar", ulica Hadželi 132, na lokalitetu ulica Hadželi br 132, Hadžići

Grupa

Naziv robe

Količina

Prva

1.

Parna pekarska mašina proizvođač Aldegheri Forni

1

Druga

2.

Mješalica za tjesto(Mikser)proizvođač Aldegheri Forni

1

Treća

3.

Komora za Fermentaciju tjesta proizvođač Aldegheri Forni

1

Četvrta

4.

Radni pult sa frižiderom rosvajni

1

Peta

5.

Radni pult sa mermernom pločom

1

Šesta.

6.

Presa za tjesto Taurus 37

1

Sedma

7.

Kiflarica

1

Osma

8.

Frižider

5

Deveta

9.

Mašina za lisnato tjesto

1

Deseta

10.

Stalaža za tjesto veća

2

Jedanaesta

11.

Stalaža za tjesto mala sa tepsijama(20 nivoa)

4

Dvanaesta

12.

Topli pult dvodjelni rosvajni

1

Trinaesta

13.

Police za pekarske proizvode

2

Četrnaesta

14.

Mikrovalna peć BEKO

1

Petnaesta

15.

Fiskalna kasa Datech

1

5. UR BUFFET „SARA" vl. Hrapović Sarajko, ulica Šenoina 6, a lokalitet ulica Josipa Vancaša br 8, Centar, Sarajevo i umjetničke slike na lokalitetu Kantonalni porezni ured Sarajevo, Čemaluša broj 2/3

Grupa

Naziv robe

Količina

Prva

1.

Ugostiteljski frižider marke "UGOR" serijskog broja 140306000204

1

Druga

2.

Neutral pult sa lavaboom ROSTFRY dimenzije 165cm x 70cm x 90cm

1

Treća

3.

Mlin za kafu "MAZZER MM" serijski broj 95004300

1

Aparat za espreso kafu "GAGIA" visacrem VX serijski broj 1610448

1

Sedma

7.

Slika kombinovana tehnika "BRANKA GRIZELJ" (ZENA SA PAUNOM) dimenzija 65cm x 50cm

1

Osma

8.

Slika meccatinta- Finci (ORASI) dimenzija 42cm x 32cm

1

Deseta

10.

Slika ulje "M.RADOJKOVIC" (SUMA) dimenzija 40cm x 35cm

1

Jedanaesta

11.

Slika grafika "M.BERBER" (ADA) dimenzija 30cm x 35cm

1

 

5. MUSIĆ RAMO Vl SPD„MUSIĆ" ul.Vitkovac br 198 iz Sarajeva Lokalitet: Ul.Jelačići br. bb Trnovo

Grupa

Opis imovine

Količina

Prva

1.

Livada 6. klase zk:273 br parcele 1221,KO RIJEKA 1787m2

1

6. "INFINITY GROUP" DOO, iz garancije koju je dao „GREEN ENERGY SOLUTION" DOO - lokalitet naselja DROZGOMETVA Hadžići - ruralna zona

Grupa

Naziv robe

Količina

Prva

1.

KO DROZGOMETVA

-Broj ZK uložka 1946,

-Broj parcela 2530/1*; označeno kao livada

-Udio 1/1"Green Energy Solution" d.o.o. Sarajevo

-Površina 2491 m2

1

Druga

2.

KO DROZGOMETVA

-Broj ZK uložka 1946,

-Broj parcela 2530/2*; označeno kao njive

-Udio 1/1"Green Energy Solution" d.o.o. Sarajevo

-Površina1666 m2

1

Treća

3.

KO DROZGOMETVA -Broj ZK uložka 1946, -Broj parcela 2509*; označeno kao njive

  • Udio 1/1"Green Energy Solution" d.o.o. Sarajevo
  • Površina 3182 m2

1

 

 

8. FIDANI SAFET, vl. UR „PICOOLO", ulica Mis Irbina 6, Centar, Sarajevo

Grupa

Naziv robe

Količina

 

 

Peć za picu električna profesionalna sa dvije rerne

1

 

 

Plinski roštilj"Inox"

1

 

 

Profesionalna friteza "INOX"

1

 

 

Frižider Vox-mali

2

Prva

1.

Pult narandžasti sa staklom

1

 

 

Pult narandžasti sa iver pločama

1

 

 

Pos Kasa""SKFCR 100"

1

 

 

Radni pult Drveni

1

 

 

Stolić bar -narandjasti

2

 

 

Stolice bar -narandjaste

4

 

 

Stolice bar -okrugle

2

 

 

UKUPNO

17

 
 

 

9. MUNIR HUREM, vl. UR caffe bar „Hookah bar ELITE", ulica Zmaja od Bosne 58, Sarajevo

Grupa

Naziv robe

količina

Prva

1.

Petougaoni stolići

15

Druga

2.

Plave tapacirane stolice

15

Treća

3.

Sto četvrtasti

4

Četvrta

4.

Stolice na rasklapanje

8

Peta

5.

Sećija dužine 20 metara

1

Šesta.

6.

Kafe aparat "FAEMA"E 98 RE

1

Sedma

7.

Mlin za Kafu- profesionalni

1

Osma

8.

Pojačalo I tjuner "APART"

1

Deveta

9.

Laptop HP

1

Deseta

10.

Šank (ugaoni) kombinacija staklo -iverica

1

Jedanaesta

11.

Pos Kasa FIXSAL PRO

1

Dvanaesta

12.

Računar s monitorom "ASUS"

1

Trinaesta

13.

Nargila

20

Četrnaesta

14.

LCD SAMSUNG 42"

1

Petnaesta

15.

Ledomat

1

 

 

UKUPNO

72

 

 

10. Teledigital d.d., ulica Semizovac bb, Vogošća na lokalitetu ulica Halilovići broj 8, Sarajevo i ulica Semizovac bb, Vogošća

Rb

Naziv robe

količina

3.

Teretno motorno vozilo Citroen 79HTC Berlingo A18-E-240

1

 

UKUPNO

 

 

 

Direktna prodaja će se održati dana 23.12.2021. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, Odsjek za prinudnu naplatu, na adresi Hasana Kikića 5, Sarajevo.

 

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati zapljenjenu imovinu koja je predmet Direktne prodaje i dokaze o vlasništvu na navedenom lokalitetu dana 15.12.2021. godine (srijeda) i 16.12.2021. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 do 15,00 sati.

 

Direktna prodaja izvršit će se na sljedeći način:

a) Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARATI - PONUDA", najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalni porezni ured Sarajevo, ulica Hasana Kikića br 5 ili na protokol.

b)Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu. Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 23.12.2021. godine u 12,00 sati. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan, imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

c)U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji Odbor za prodaju održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.

d)Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obvezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

 

III OPĆE ODREDBE

a) Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom (ličnom kartom) ili pasošem i dokumentirati pravo za zastupanje.

b)Aukcija, odnosno direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

c)Za aukciju, odnosno direktnu prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe. Osobe zaposlene u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

d)U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost (PDV), pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.

e)Prodaja imovine se vrši po principu viđeno - kupljeno, da se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.

f)Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

 

KONTAKT TELEFON: 033/209 -904, 033/555 -320 i web stranica www.pufbih.ba

 

Tekst oglasa možete preuzeti na linku ovdje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: