Prodaja drvnih sortimenata

Datum objave: 18.01.2020. 09:12 / Izvor: Akta.ba, 17.01.2020.

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA

 

Na osnovu člana 43. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o.Bos.Krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2020. godinu i Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH (Sl.novine F BiH broj :52/09,25/10), direktor ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA LICITACIJOM/JAVNIM NADMETANJEM

 

 

LOT

Vrsta sortimenta

Mjesto prodaje

Klasa

Količina m3

Početna cijena bez PDV-a (KM/m3)

Početna vrijednost bez PDV-a

Depozit 5 % od početne vrijed. LOT-a sa PDV-om

Lokacija

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

50,00

70,00

3.500,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać

LOT 1

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

20,65

50,00

1.032,50

 

G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 51

 

Ukupno LOT 1:

70,65

 

4.532,50

265,15

 

LOT 2

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 46

 

Ukupno LOT 2:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 3

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 46

 

Ukupno LOT 3:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 4

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 47

 

Ukupno LOT 4:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 5

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 47

 

Ukupno LOT 5:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 6

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 51

 

Ukupno LOT 6:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 7

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

400,00

74,00

29.600,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Uilica, odjel 28

 

Ukupno LOT 7:

400,00

 

29.600,00

1.731,60

 

LOT 8

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

400,00

74,00

29.600,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Uilica, odjel 28

 

Ukupno LOT 8:

400,00

 

29.600,00

1.731,60

 

LOT 9

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

400,00

74,00

29.600,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Uilica, odjel 28

 

Ukupno LOT 9:

400,00

 

29.600,00

1.731,60

 

LOT 10

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

300,00

74,00

22.200,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 7

 

Ukupno LOT 10:

300,00

 

22.200,00

1.298,70

 

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

9,11

70,00

637,70

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krnpa, odjel 47

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

30,62

70,00

2.143,40

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krnpa, odjel 51

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

7,56

70,00

529,20

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krnpa, odjel 52/1

LOT 11

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

40,47

70,00

2.832,90

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krnpa, odjel 168

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

20,04

70,00

1.402,80

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 85

 

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

14,96

70,00

1.047,20

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 86

 

Ukupno LOT 11:

122,76

 

8.593,20

502,70

 

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

34,93

50,00

1.746,50

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krnpa, odjel 47

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

8,79

50,00

439,50

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Krnpa, odjel 52/1

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

19,74

50,00

987,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 76

LOT 12

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

30,83

50,00

1.541,50

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 86

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

50,76

50,00

2.538,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 90

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

12,55

50,00

627,50

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 93

 

Četin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

42,25

50,00

2.112,50

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 116

 

Ukupno LOT 12:

199,85

 

9.992,50

584,56

 

 

LOT 13

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

stovarište

III

23,68

95,00

2.249,60

 

Podružnica "Šumarija" Bihać Centralni magacin Bihać, Glavno stovarište

Ukupno LOT 13:

23,68

 

2.249,60

131,60

 

LOT 14

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

stovarište

 

25,00

74,00

1.850,00

 

Podružnica "Šumarija" Bihać Centralni magacin Bihać, Glavno stovarište

Ukupno LOT 14:

25,00

 

1.850,00

108,23

 

LOT 15

Četin.celuloza u dugom (bijeli bor)

međustovarište

 

300,00

67,00

20.100,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 101/2

Ukupno LOT 15:

300,00

 

20.100,00

1.175,85

 

LOT 16

Četin.celuloza u dugom (bijeli bor)

međustovarište

 

300,00

67,00

20.100,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 101/2

Ukupno LOT 16:

300,00

 

20.100,00

1.175,85

 

LOT 17

Četin.celuloza u dugom (bijeli bor)

međustovarište

 

250,00

67,00

16.750,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Osječenica-Kulen Vakuf, odjel 101/2

Ukupno LOT 17:

250,00

 

16.750,00

979,88

 

LOT 18

Trupci za rezanje lišćara (hrast)

međustovarište

III

1,05

155,00

162,75

 

Podružnica "Šumarija" Cazin G.J. Glinica, odjel 26

 

Ukupno trupci hrasta:

1,05

 

162,75

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

I

6,96

137,00

953,52

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

II

13,92

116,00

1.614,72

 

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

III

57,98

95,00

5.508,10

 

 

Ukupno trupci bukve:

78,86

 

8.076,34

 

Ukupno LOT 18:

79,91

 

8.239,09

481,99

 

LOT 19

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

100,00

74,00

7.400,00

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Ošiljak-Golaja, odjel 49

Ukupno LOT 19:

100,00

 

7.400,00

432,90

 

LOT 20

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

300,00

74,00

22.200,00

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež, odjel 122

Ukupno LOT 20:

300,00

 

22.200,00

1.298,70

 

LOT 21

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

I

20,00

156,00

3.120,00

 

Podružnica "Pogon gosp. Bosanska Krupa" G.J. Risovac Krupa, odjel 59/2

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

II

40,00

136,00

5.440,00

 

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

III

40,00

119,00

4.760,00

 

Ukupno LOT 21:

100,00

 

13.320,00

779,22

 

LOT 22

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

I

40,00

156,00

6.240,00

 

Podružnica "Pogon gosp. Bosanska Krupa" G.J. Risovac Krupa, odjel 59/2

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

II

80,00

136,00

10.880,00

 

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

III

80,00

119,00

9.520,00

 

Ukupno LOT 22:

200,00

 

26.640,00

1.558,44

 

LOT 23

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

I

75,00

156,00

11.700,00

 

Podružnica "Pogon gosp. Bosanska Krupa" G.J. Risovac Krupa, odjel 41

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

II

105,00

136,00

14.280,00

 

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

III

120,00

119,00

14.280,00

 

Ukupno LOT 23:

300,00

 

40.260,00

2.355,21

 

LOT 24

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

I

50,00

156,00

7.800,00

 

Podružnica "Pogon gosp. Bosanska Krupa" G.J. Risovac Krupa, odjel 41

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

II

70,00

136,00

9.520,00

 

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

III

80,00

119,00

9.520,00

 

Ukupno LOT 24:

200,00

 

26.840,00

1.570,14

 

LOT 25

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Pogon gosp. Bosanska Krupa" G.J. Grmeč-Jasenica, odjel 6

Ukupno LOT 25:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 26

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

250,00

74,00

18.500,00

 

Podružnica "Pogon gosp. Bosanska Krupa" G.J. Grmeč-Jasenica, odjel 6

Ukupno LOT 26:

250,00

 

18.500,00

1.082,25

 

LOT 27

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

1.147,83

74,00

84.939,42

 

Podružnica "Šumarija" Sanski Most G.J. Kozica-Mulež, odjel 3/1

Ukupno LOT 27:

1.147,83

 

84.939,42

4.968,96

 

LOT 28

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

907,53

74,00

67.157,22

 

Podružnica "Šumarija" Sanski Most G.J. Grmeč-Mijačica, odjel 18

Ukupno LOT 28:

907,53

 

67.157,22

3.928,70

 

LOT 29

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

1.013,44

74,00

74.994,56

 

Podružnica "Šumarija" Sanski Most G.J. Grmeč-Mijačica, odjel 42

Ukupno LOT 29:

1.013,44

 

74.994,56

4.387,18

 

LOT 30

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

496,11

70,00

34.727,70

 

Podružnica "Šumarija" Sanski Most G.J. Grmeč-Mijačica, odjel 18

Ukupno LOT 30:

496,11

 

34.727,70

2031,57

 

LOT 31

Četin.celuloza u dugom (J/S)

međustovarište

 

226,08

70,00

15.825,60

 

Podružnica "Šumarija" Sanski Most G.J. Grmeč-Mijačica, odjel 51

Ukupno LOT 31:

226,08

 

15.825,60

925,80

 

 

 

9.612,84

 

 

 

 

 

LOT 32

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

šuma panj

 

40,33

41,20

1.661,60

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Ljutoč-Kulen Vakuf, odjel 37, odsjek "a" i odsjek "b"

Ogrij. drvo tvrdi lišćari cijepani (bukva)

šuma panj

 

161,33

37,00

5.969,21

 

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (cer)

šuma panj

 

24,42

41,20

1.006,10

 

Ogrij. drvo tvrdi lišćari cijepani (cer)

šuma panj

 

97,68

32,00

3.125,76

 

Ukupno LOT 32:

323,76

 

11.762,67

688,12

 

LOT 33

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (cer)

šuma panj

 

32,10

41,20

1.322,52

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Risovac-Bihać, odjel 107, odsjek "b" i odsjek "c"

Ogrij. drvo tvrdi lišćari cijepani (cer)

šuma panj

 

405,30

32,00

12.969,60

 

Sječanica (cer)

šuma panj

 

6,40

18,00

115,20

 

Ukupno LOT 33:

443,80

 

14.407,32

842,83

 

LOT 34

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (cer)

šuma panj

 

73,42

41,20

3.024,90

 

Podružnica "Šumarija" Bihać G.J. Ljutoč-Kulen Vakuf, odjel 33/1, odsjek "a"

Ogrij. drvo tvrdi lišćari cijepani (cer)

šuma panj

 

275,31

32,00

8.809,92

 

Sječanica (cer)

šuma panj

 

18,36

18,00

330,48

 

Ukupno LOT 34:

367,09

 

12.165,30

711,67

 

LOT 35

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

šuma panj

 

80,00

41,20

3.296,00

 

Podružnica "Šumarija" Ključ G.J. Šiša-Palež, odjel 121

Ukupno LOT 35:

80,00

 

3.296,00

192,82

 

LOT 36

Četin.celuloza 1-2 m (bijeli bor)

kod panja

 

110,00

29,00

3.190,00

 

Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac G.J. Grmeč-Bos.Petrovac, odjel 202

Ukupno LOT 36:

110,00

 

3.190,00

186,62

 

 

Ukupno LOT 1 DO LOT 36:

10.937,49

 

792.032,68

46.333,91

 

Red.br.

Vrsta sortimenta

 

Klasa

m3

 

1

Trupci za rezanje lišćara (hrast)

međustovarište

Ш

1,05

 

2

Trupci za rezanje lišćara (bukva)

međustovarište

I

102,54

 

3

Trupci za rezanje četinari (jela)

međustovarište

I

800,00

 

4

Ogrij. drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva)

međustovarište

 

6.743,80

 

5

Cetinarska celuloza u dugom (J/S, bijeli bor)

međustovarište

 

1.744,95

 

6

Cetin.celuloza 1-2 m (J/S)

međustovarište

 

220,50

 

UKUPNO MEĐUSTOVARIŠTE I STOVARIŠTE:

9.612,84

 

7

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari u dugom (bukva, cer)

šuma panj

 

250,27

 

8

Ogrijevno drvo tvrdi lišćari cijepani (bukva, cer)

šuma panj

 

939,62

 

9

Sječanica (cer)

šuma panj

 

24,76

 

10

Četin.celuloza 1-2 m (bijeli bor)

šuma panj

 

110,00

 

UKUPNO ŠUMA PANJ I KOD PANJA:

1.324,65

 

UKUPNO:

10.937,49

 

                   

 

2.  Podnošenje ponude i uslovi ponude

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja ispunjavaju sljedeće opće uslove:

-Da posjeduje Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.

-Dokaz za ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta, polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta ili da su registrovana za promet šumskih drvnih sortimenata (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

-Da posjeduje Rješenje nadležnog organa o saglasnosti o izvođenju radova u šumarstvu (sječa, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata), kod kupovine drvnih sortimenta na šuma panju ili da dostavi rješenje podugovarača.

-Ukoliko ponuđač ima ugovorene usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata sa ŠPD-om ili isti angažuje drugo lice za izvođenje usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata ili da ne izvršava prethodno ugovorene usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata, dužan je priložiti izjavu - saglasnost sa ŠPD-om da se realizacijom oglašenog LOT-a na šuma panju neće ugroziti izvršenje ugovorene dinamike usluga sječe, izvoza i iznosa sa ŠPD-om.

-Da imaju porezni i PDV broj (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

-Da nisu dužnici ŠPD"Unsko-sanske šume"d.o.o.Bos.Krupa.

-Da imaju aktivan transakcijski račun (potvrda banke ili izjava).

-Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu 5 % od vrijednosti drvnih sortimenata sa uključenim PDV-om pojedinačno za svaki LOT za čiju kupovinu se prijavljuje na transakcijski račun ŠPD-a broj: 3385302261144206 „UniCredit bank"d.d.

 

3. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži: Ime i adresu ponuđača. Ponuđena cijena.

Dokaz o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2.

Kupci koji imaju već dostavljene dokaze o ispunjavanju općih uslova iz tačke 2. u ŠPD"Unsko-sanske šume d.o.o. Bos.Krupa, nisu dužni uz sadržaj ponude iste prilagati.

 

4.  Dostava ponude

Ponude se predaju na adresu: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bos.Krupa, Radnička bb sa naznakom na koverti „PONUDA ZA DRVNE SORTIMENTE", "NE OTVARAJ" te obavezno navesti broj LOT-a. Ponude se dostavljaju pojedinačno za svaki LOT sa priloženom uplatom depozita. Rok za dostavljanje ponude je do 24.01.2020.god. do 11:00 sati.

 

5. Otvaranje ponude

Otvaranje ponuda izvršit će komisija za prodaju drvnih sortimenata putem javnog poziva, javno dana 24.01.2020.god. (Petak) u 11,30 sati u prostorijama ŠPD „Unsko-sanske šume" d.o.o. Bos.Krupa, Radnička b.b. uz mogućnost prisustva ponuđača.

 

6.  Kriterije za ocjenu ponuda i odabir ponuđača.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najveća cijena.

Sa učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku dva dana od dana održanog javnog nadmetanja. Svaki ponuđač ponudu može povući do vremena početka javne licitacije. U tom slučaju istom će biti vraćena neotvorena ponuda i uplaćeni depozit. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u određenom roku, uplaćeni depozit se zadržava, a prodaja šumskih drvnih sortimenata će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Ostalim ponuđačima se vraća uplaćeni depozit. Prigovor na provedeni postupak licitacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može se istaći na dan otvaranja ponuda. Naknadni prigovori se neće uvažavati. Način plaćanja: avans za vrijednost LOT-a .

 

Isporuka:

-           Za LOT 21, LOT 22, LOT 23, LOT 24 rok je 15 dana.

-           Za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13, LOT 14, LOT 18, LOT 25, LOT 26 rok je 30 dana.

-           Za LOT 15, LOT 16, LOT 17 rok je 45 dana.

-           Za LOT 19, LOT 20, LOT 27, LOT 28, LOT 29, LOT 30, LOT 31, LOT 35, LOT 36 rok je 60 dana.

-           Za LOT 32, LOT 33, LOT 34 rok je 90 dana.

Rok za potpis Ugovora 3 dana od dana Odluke o dodjeli. Ukoliko Kupac ne potpiše Ugovor u navedenom roku, Ugovor se smatra nevažećim, a Prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

Ukoliko kupac potpiše Ugovor na prijavljeni LOT, a ne preuzme ugovorene količine, uplaćenu kauciju od 5% vrijednost LOT-a zadržava prodavac. Depozit neće biti vraćen kupcu. Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

7. Dodatne informacije

Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u službi za komercijalne poslove ŠPD-a na broj 037/476-906 i 037/476-901. Obavjest o javnom oglasu za prodaju drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem objaviti u jednom dnevnom listu „Federaciji BiH" a cjelovit tekst javnog oglasa staviti na web stranicu i oglasne table ŠPD-a.

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: