Prodaja kapitala-udjela u društvu RKB-Rudnik krečnjaka Breza d.o.o. Breza (stečajne mase), vozila i putnih radnih mašina u vlasništvu stečajnog dužnika

Datum objave: 10.03.2021. 11:58 / Izvor: Naša riječ, 09.03.2021.

„ ASFALTGRADNJ A" d.o.o. Visoko u stečaj u

Ul. Očazi bb.,Visoko

Prodaja kapitala-udjela u društvu:

1. „RKB-Rudnik krečnjaka Breza" d.o.o. Breza

2. Prodaja vozila i putnih radnih mašina

 

Dana, 05.03.2021 godine

Broj: 43 0 St 179352 19 St

 

Na osnpvu čiana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (,,S1. novine F BiH", broj: 29/03 i 32/04), Odluke Odbora povjerilaca od 05.03.2021.godine o uvjetima i načinu prodaje kapitala-udjela u vlasništvu društvu „RKB-Rudnik krečnjaka Breza" d.o.o. Breza, kao i prodaji vozila i putnih radnih mašina, stečajni upravnik oglašava:

 

JAVNO NADMETANJE

za prodaju kapitala-udjela u društvu „RKB-Rudnik krečnjaka Breza" d.o.o.

Breza (stečajne mase), kao i vozila i putnih radnih mašina u vlasništvu stečajnog

dužnika „Asfaltgradnja" d.o.o. u stečaju Visoko, Očazi bb.

 

LOT BR. 1. PREDMET PRODAJE: Predmet prodaje je 100% kapitala-udio u društvu „RKB-Rudnik krečnjaka Breza" d.o.o. Breza i to:

 

R. br.

KAPITAL-UDJELI

% UDJELA

IZNOS UDJELA

PROCIJENA

VRIJEDNOST

UDJELA

POČETNA

PRODAJNA

CIJENA

 

1

2

3

5

6

1.

UDJELI U DRUŠTVU „RKB-Rudnik krečnjaka Breza" d.o.o. Breza

100%

14.408

314.408

282.967

2.

UKUPNO

100%

14.408

314.408

282.967

 

LOT BR.2. PREDMET PRODAJE: Predmet prodaje su vozila i putne radne mašine i to:

R.B.

NAZIV

JM

KOM.

POČETNA

PRODAJNA

CIJENA

1

Valjak Atlas AW1120 šasija:260021101103719B1 motor: 1104C-44TA snaga:97kW2006.godina

kom

1

40.135,00 KM

2

Valjak Atlas AW1130 šasija:26003210104498-B1

motor:1104C-44TA

snaga:97kW2007.godina

kom

1

6.020,25 KM

3

Vozilo marka volksvvagen tip 70XOD T3 šasija:WV2ZZZ70ZPH125074motor:AAB205807 boja:plava 1993 godina vrsta: Nlteretnovozilo (odjavljeno)

kom

1

600,00 KM

4

Marka:BLUMHARDT tip:TSA38EKTAL37 šasija: 1330141976 godina

boja:bijela vrsta:04-priključno vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.350,00 KM

5

Marka:SCHMITZ tip:SK124SL06-7.2 šasija:WSK00000001221774 2007 godina boja:siva vrsta:04-priključno vozilo(odjavljeno)

kom

1

3.132,93 KM

6

Marka:Škoda tip:6Y Fabia Classik 1,4 šasija:TMBPH16YX23455515 Motor:AZE 053065 2002 godina boja:plava vrsta:M1 putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

237,50 KM

7

Marka:Gorica tip:PN 30 01L šasija:96850 1984 godina bojaŽUTA vrsta:04-priključno vozilo(odjavljeno)

kom

1

1.350,00 KM

8

Marka:DAF tip:LEYLAND LLA HAH 2216 šasija:SBLL6T43WOL128011 1994 godina boja:bijela vrsta:N3-teretno vozilo(odjavljeno)

kom

1

1.950,00 KM

9

Marka:VOLKSWAGEN tip:70XOB T3 šasija:WV2ZZZ70ZMH068099 1991 godina boja:bijela vrsta:M1-putničko vozilo(odjavljeno)

kom

1

450,00 KM

10

Marka:GOLDHOFER tip:TU 3-24/80 šasija:19245 2001 godina

boja:PLAVA vrsta:04-priključno vozilo (odjavljeno)

kom

1

10.290,80 KM

11

Vozilo marka volksvvagen tip 70 D šasija:WV2ZZZ70ZSH022522 motor:AAB293919 boja: bijela 1994 godina vrsta:N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

600,00 KM

12

Marka:MERCEDES-BENZ

šasija:WDB9023221P740346

motor:60194300618935

tip:208 D SPRINTER boja:ŽUTA 1997 godina

vrsta:N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

445,00 KM

13

Marka:MERCEDES-BENZ šasija: VVDB38011315255319 motor:35397510839028

tip:1017 CARGO boja:zelena 1986 godina vrsta: N2-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

6.724,08 KM

14

Marka:GOSAtip:FPPCM-27 0 šasija:17554 1 987 godina boja:crvena vrsta:04-priključno vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.825,00 KM

15

Marka:MERCEDES BENZtip:211 E 320AVANTGARDE šasija:WDB2110821X123569 2004 godina boja:crna vrsta :M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

8.245,48 KM

16

Marka:KIAšasija:KNESE06327K221288 motor:D4BH7434177 tip:A K2500 PU D/C boja:bijela 2007 godina vrsta: N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.802,84 KM

17

Marka:MERCEDES BENZ šasija:WDB9540321K282365 motor:54192500024985

tip:954.03 ACTROS 1843 boja: bijela1997 godina vrsta:N3-teretnovozilo (odjavljeno)

kom

1

9.022,45 KM

18

Marka:LAYLAND tip:2216 G šasija:SBLL6T43WOL128125 1994 godina boja:bijeia vrsta: N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

2.140,00 KM

19

Marka:SCANIAtip:R 164 480 V8 LA4X2NA šasija:XLER4X20004465567 motorDC 1602/1007255 2002 godina boja:plava vrsta :N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

12.285,89 KM

20

Marka:MAN tip:F 01 šasija:WMAF011385M070183

motor:2785599045B111

1988 godina boja:NARANĐASTA

vrsta:N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.675,00 KM

21

Marka:MERCEDES BENZ tip:208 SPRINTER D šasija:WDB9023221P741284 motor:60194300621861 1997 godina bojaiuta vrsta:N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

2.416,27 KM

22

Marka:Škoda tip:6Y Fabia šasija:TMBPH16Y433677663 Motor:AZE 069252 2003 godina boja:zelena vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.366,95 KM

23

Marka:VOLKSWAGEN tip:70XOB T4 šasija:WV2ZZZ70ZMH087527 Motor:AAB040162 1994 godina J)oja:bijela vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

450,00 KM

24

Marka:VOLKSWAGEN tip:19E GOLF šasija:WVWZZZ1GZKW087130 Motor:JP700620 1988 godina boja:zelena vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

300,00 KM

25

Marka:MAN šasija:TP1257566U motor:3785966016B311 tip:35.362 boja:plava 1993 godina vrsta:N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.621,25 KM

26

Marka:Škoda tip:6Y Fabia šasija:TMBPH16Y433703050 Motor:AZE070687 2003 godina boja:zelena vrsta:M1 -putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.411,02 KM

27

Marka :VOLKSWAGEN tip:70 X OD T3 šasija:WV2ZZZ70ZNH073637 motor:AAB090939 1992 godina boja:bijela vrsta:N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

450,00 KM

28

Marka:MANšasija:WMAF140410M104688 motor:3787489048B181 tip:35.362 VF boja:bijela 1994 godina vrsta:N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

2.937,50 KM

 

29

Marka:VOLKSWAGEN tip:70XOB T3 šasija:WV2ZZZ70ZMH020034 Motor: 1X008383 1991 godina boja:bijela vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

600,00 KM

30

Marka:Škoda tip:6Y Fabia Classik 1,2 šasija:TMBPY16Y144023652Motor:AZO499538 2004 godina boja:siva vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

237,50 KM

31

Marka:VOLKSWAGEN tip:70 X0AT3 šasija:WV2ZZZ70ZPH026117motor:1X077047 1992 godina boja:bijela vrsta:N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

600,00 KM

32 •

Marka:MERCEDES BENZ tip:MB 100D-KB 2,3 D šasija: VSA63134413065580 Motor:61696310105823 1991 godina boja:žuta vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

325,00 KM

33

Marka:Škoda tip:6Y Fabia Classik 1,4 šasija:TMBPH16Y623590474Motor:AZE064900 2002 godina boja:plava vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

245,00 KM

34

Marka:Škoda tip:6Y Fabia Classik 1,2 šasija:TMBPY16V844141133 Motor:AZQ538826 2004 godina boja:plava vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.368,40 KM

35

Marka:DAIMLER-BENZ

šasija:WDB9540321K330677

motor:54192300048585

tip:954.03 ACTROS boja:žuta 1998 godina

vrsta:N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

8.039,88 KM

36

Marka:HAMM šasija:H 1690291 motor:01084622

tip:3411 HATAG boja:naranđasta

2005 godina vrsta:radna mašina (vozilo prijavljeno)

kom

1

46.097,50 KM

37

Marka:MAN šasija:TP1257560U motor:3785960016B311 tip:B 4L362/B-420 boja:plava 1989 godina vrsta:N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.621,25 KM

38

Marka:Škoda tip:6Y Fabia šasija:TMBPH16Y933659465 Motor:AZE068142 2Ć03 godina boja:zelena vrsta:M1-putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

1.366,95 KM

39

Marka:Škoda tip:6Y Fabia

šasija :TM B PY16 Y044068212 Motor:AZQ514410

2004 godina boja:siva vrsta:M1-putničko vozilo

(odjavljeno)

kom

1

1.368,40 KM

40

Marka:SCHMITZ SKI24 tip:CARGOBULL SL06-7.2

šasija:WSK00000001221794

2007 godina boja:siva vrsta:04-priključno vozilo

(odjavljeno)

kom

1

3.132,93 KM

41

Marka:MERCEDES BENZ

šasija:WDB9540321K237812

motor:54192300007014

tip:954.03 ACTROS 1840 boja:crvena1997 godina vrsta:N3-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

14.676,69 KM

42

Marka:TREBBINER tip:FA 2L FAHRZEUGB šasija:WTR1139004T000001 2003 godina boja:siva vrsta:02-prikljućno vozilo (odjavljeno)

kom

1

301,47 KM

43

Marka:MERCEDES-BENZ šasija:WDB4271051W175012 motor:35695610271 tip:UNIMOG boja:naranđasta 1992 godina vrsta:N2-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

5.680,75 KM

44

Marka:Škoda tip:Fabia Clasic 1,4 šasija:TMBPH16Y233638800 Motor:AZE066278 2003 godina boja:zelena vrsta:putničko vozilo (odjavljeno)

kom

1

245,00 KM

45

Marka:IVECOšasija:SBCE2NL000B032871 motor:5307-319817 tip:HTM 704 boja:bijela 1996 godina vrsta:teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

2.605,00 KM

46

Marka:GORICA šasija:95542 tip:TN-20-01 boja:žuta 1977 godina vrsta:prikolica (odjavljeno)

kom

1

1.350,00 KM

47

Marka:VOLKSWAGEN

šasija:WV2ZZZ70ZNH069810motor:AAB14506X boja:bijela 1992 godina vrsta:kombinovano vozilo (odjavljeno)

kom

1

600,00 KM

 

48

Marka:KIA šasija:KNESE06327K221287 tip:A K2500 boja:bijela 2007 godina vrsta:N1-teretno vozilo (odjavljeno)

kom

1

6.383,94 KM

49

Viljuškar Litostroj šasija:67038/1171 motor:tam F4L413R 1986.godina

kom

1

1.600,00 KM

50

Viljuškar LitostrojSteinbock šasija:5461 tip dfg 2x1/280

kom

1

500,00 KM

51

Semafor sa postoljem

kom

6

850,00 KM

52

Bager Hitachi FB100 narandžaste boje-rashodovan

kom

1

800,00 KM

53

Bager Fiat Kobelco.br.

šasijeBI 004PT031047649,8.880 kg,

reg oznake 6021005

kom

 

2.220,00 KM

 

UKUPNO:

 

 

224.050,87 KM

 

A) USLOVI PRODAJE:

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz predhodnu pismenu prijavu, a isto će se održati 26.03.2021. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama društva „Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko u stečaju, Ul. Očazi bb, Visoko.

 

Pismene prijave se primaju do 26.03.2021. godine do 10,00 sati, na adresi stečajnog dužnika „Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko u stečaju, Ul. Očazi bb., Visoko.

 

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja. Kapi-tal-Udjeli, kao i vozila i putne radne mašine se prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno-kupljeno.

Sve troškove i poreze oko prijenosa vlasništva nad kapitalom-udjelima, kao i vozilima i putnim radnim mašinama snosi kupac.

 

U javnom nadmetanju, kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su predhodno dala osiguranje, koje su dužni položiti na depozitni račun stečajnog dužnika „Asfaltgradnja" d.o.o. Visoko u stečaju, broj: 140-602-11200202-25 otvoren kod SBERBANK d.o.o. Sarajevo i to najkasnije do 23.03.2021.godine.

a) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR. 1. kapital-udio u društvu iznosi 28.296,70 KM.

b) Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.2. prodaja vozila i putnih radni mašina iznosi 224.050,87 KM.

 

Povrat uplaćenog osiguranja za učeše u javnom nadmetanju izvršit će se u roku od 3 (tri) radna dana umanjeno za bankarsku proviziju.

 

Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju putem pošte s tim da pečat otpreme u pošti ne može biti poslije 23.03.2021. godine.

Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navede¬ne cijene iz javnog oglasa. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje.Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje za LOT BR. 2. će se održat po pravilima da svako pojedinačno povećanje cijene ne može biti manje od 10.000,00 KM.

Komisija će po završenom postupku javnog nadmetanja rangirati (5) pet Ponuđača sa najvišom ponudom.

 

Kapital-udjel, kao i vozila i putne radne mašine, koji su predmet prodaje mogu se ra¬zgledati svakim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja zaključno sa 23.03.2021 .godine do 10,00 sati, što je stečajni dužnik dužan da trpi.

O prodaji Kapitala-udjela, kao i vozila i putnih radnih mašina najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položit cijenu umanjenu za položeno osiguranje u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji Kapitala-udjela, kao i vozila i putnih radnih mašina najpovoljnijem ponuđaču na oglasnoj ploči Suda. Strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju vlasništva ili ispunjenje uslova za primjenu BiH Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Ako najpovljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita.

 

Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku, a sva obavještenja i informacije se mogu dobiti pozivom na broj 061/719-436, Anes Emšo, zaposlenik i član komisije za prodaju.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: