Prodaja korištenog motornog vozila VOLVO N3

Datum objave: 20.10.2021. 14:29 / Izvor: Akta.ba, 19.10.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

Na osnovu Odluke o prodaji vozila u vlasništvu općine Ključ broj: 02-02-1246/21 od 01.06.2021. godine raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju vozila u vlasništvu Općine Ključ putem postupka javne licitacije

 

I           PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je korišteno motorno vozilo koje se nalaze u vlasništvu Općine Ključ

 

II         PODACI O VOZILIMA    

tabela   I

R.br

Vrsta i tip vozila

Godina

proizvodnji

Broj šasije

Stanje vozila

Početna vrjednost vozila (KM)

1.

VOLVO

N3-TERETNO VOZILO

1990

YB1E6A4AZLB450185

Ispravno

2.500,00

 

Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 10,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu.

 

II USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE:

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja, najkasnije jedan dan prije početka licitaciji polože depozit u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila na transakciski račun Općine Ključ otvoren kod Sparkasse bank broj: 1994400055683041, u iznosu od 250,00 KM.

Prodaja imovine koja je predmet aukcije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom ili ispravom o zastupanju.

Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prozrokovanu Općini Ključ.

Ukoliko najpovoljniji kupac odustane od kupovine ugovor će se ponuditi sledećem najpovoljnijem kupcu. Ukoliko rezultati prve aukcije ne budu zadovoljavajući Odbor za prodaju donosi odluku o održavanju II aukcije ili direktne prodaje.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili imovinu izvršit će se povrat uplaćenog depozita u roku od 7 dana od dana završene licitacije.

Sve obaveze za kupljenu robu (PDV, transport, demontaža i si.) preuzima kupac.

Sa kupcem sa najvećom ponudom potpisaće se ugovor o kupoprodaji.

Vozilo se može pogledati po dogovoru, a nalazi se u Ključu - Vatrogasni dom Ključ. 

 

V DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javna aukcija će se održati dana 26.10.2021. godine u u zgradi općine Ključ, Branilaca BiH 78,1 sprat, kancelarija broj 25 - sala za sastanke, sa početkom u 12 sati.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj, privredu i civilnu ili na broj telefona 037/661-142.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: