Prodaja kosačice marke Raser

Datum objave: 09.03.2021. 11:29 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Osnovni sud u BijeljiniBroj: 80 0 I 00000560 07 I - SK (stari broj: 080-0-I-07-011135)
BIJELJINA, 09.03.2021. godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja JP Radio-televizija Republike Srpske, TRG REPUBLIKE SRPSKE 9, BANJA LUKA, protiv izvršenika MILAN Jovanović, STUPANJ BB, DRAGALJEVAC DONJI, radi duga od 66,00 KM sa sporednim potraživanjima, 09.03.2021. godine, donio je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 28.09.2020. godine, broj 80 0 I 00000560 07 I - SK (stari broj: 080-0-I-07-011135) radi naplate glavnog potraživanja od 66,00 KM te sporednih potraživanja koja čine: zakonska zatezna kamata, saglasno rješenju o izvršenju od 07.10.2008. godine i troškovi izvršnog postupka od 57,00 KM uvećani onoliko koliko budu iznosili do okončanja izvršnog postupka kako slijedi:

 

1. Kosačica marke "RASER", procijenjene vrijednosti 150,00 KM.

Prodaja procijenjenih stvari izvršit će se neposrednom pogodbom između sudskog izvršitelja ovog suda s jedne strane i kupca s druge strane na dan 01.04.2021. godine u 11:00 časova u Osnovnom sudu u Bijeljini.

Popisane stvari kupuju se uz klauzulu "viđeno-kupljeno".

Prikupljanje ponuda vršiće se u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini u vremenskom periodu od 11.03.2021. godine do 25.03.2021. godine, kancelarija br. 5, u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, dok će se otvaranje ponuda izvršiti dana 01.04.2021. godine, u 11:00 časova, kancelarija br. IIa.

Popisane stvari na zakazanom ročištu za prodaju neposrednom pogodbom ne mogu se prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Kupac je dužan platiti cijenu odmah po zaključenju prodaje te da nakon polaganja cijene preuzme stvari.

U slučaju neplaćanja i nepolaganja novca u visini ponuđene cijene iznad jedne polovine procijenjene vrijednosti, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ročište za prvu prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od osam dana zakazivanje drugog ročišta.
Na drugom ročištu stvari za prodaju neposrednom pogodbom se ne mogu prodati ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.

Tražilac izvršenja je pljenidbom i popisom stekao založno pravo na popisanim pokretnim stvarima, a u skladu sa odredbom člana 123. Zakona o izvršnom postupku. Svim licima koja posjeduju ili imaju kontrolu na popisanim stvarima zabranjuje se da njima raspolažu bez sudskog naloga.

Sud će obustaviti postupak izvršenja na pokretnim stvarima ako ne bude predloženo drugo ročište u navedenom roku ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu putem neposredne pogodbe.

Tražitelj izvršenja može o svom trošku ovaj zaključak objaviti u sredstvima javnog informisanja i obavijestiti subjekte koji se bave posredovanjem u prodaji.

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: