Prodaja kosačice za travu, marke Gardenline

Datum objave: 18.02.2021. 12:25 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Osnovni sud u Bijeljini


Broj: 80 0 I 00006700 07 I - SK (stari broj: 080-0-I-07-020445)
BIJELJINA, 18.02.2021. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Ljilja Rajković u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja JP Radio-televizija Republike Srpske, TRG REPUBLIKE SRPSKE 9, BANJA LUKA, protiv izvršenika STEVAN Savić, ČENGIĆ bb, ČENGIĆ, radi duga od 72,00 KM sa sporednim potraživanjima, 18.02.2021. godine, donio je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 01.10.2020. godine, broj 80 0 I 00006700 07 I - SK (stari broj: 080-0-I-07-020445) radi naplate glavnog potraživanja od 72,00 KM te sporednih potraživanja koja čine: zakonska zatezna kamata, saglasno rješenju o izvršenju od 10.11.2008. godine i troškovi izvršnog postupka od 17,00 KM uvećani onoliko koliko budu iznosili do okončanja izvršnog postupka kako slijedi:


1. KOSAČICA ZA TRAVU, MARKE "GARDENLINE", ZELENE BOJE SA KORPOM, ELEKTRIČNA, procijenjena vrijednost 150,00 KM.

Prodaja procijenjenih stvari izvršit će se neposrednom pogodbom između sudskog izvršitelja ovog suda s jedne strane i kupca s druge strane na dan 17.03.2021. 08:30 sati u Osnovnom sudu u Bijeljini, Vuka Karadžića br.3.

Popisane stvari kupuju se uz klauzulu "viđeno-kupljeno".

Prikupljanje ponuda vršiće se u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini u vremenskom periodu od 19.02.2021. godine do 05.03.2021. godine, kancelarija broj 5, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, dok će se otvaranje ponuda izvršiti dana 17.03.2021. godine, u 08,30 časova, kancelarija br. IIa.

Popisane stvari na zakazanom ročištu za prodaju neposrednom pogodbom ne mogu se prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Kupac je dužan platiti cijenu odmah po zaključenju prodaje te da nakon polaganja cijene preuzme stvari.

U slučaju neplaćanja i nepolaganja novca u visini ponuđene cijene iznad jedne polovine procijenjene vrijednosti, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ročište za prvu prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od osam dana zakazivanje drugog ročišta.
Na drugom ročištu stvari za prodaju neposrednom pogodbom se ne mogu prodati ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.

Tražilac izvršenja je pljenidbom i popisom stekao založno pravo na popisanim pokretnim stvarima, a u skladu sa odredbom člana 123. Zakona o izvršnom postupku. Svim licima koja posjeduju ili imaju kontrolu na popisanim stvarima zabranjuje se da njima raspolažu bez sudskog naloga.
Sud će obustaviti postupak izvršenja na pokretnim stvarima ako ne bude predloženo drugo ročište u navedenom roku ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu putem neposredne pogodbe.

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Tražitelj izvršenja može o svom trošku ovaj zaključak objaviti u sredstvima javnog informisanja i obavijestiti subjekte koji se bave posredovanjem u prodaji.

S U D I J A
Ljilja Rajković

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: