Prodaja mašina i postrojenja za proizvodnju u drvnoj industriji

Datum objave: 15.02.2021. 08:03 / Izvor: EuroBlic, 15.02.2021.

FEKRY DOO USTIKOLINA U STEČAJU

 

Broj: 45 0 St 038206 19 St

Sarajevo, 15.02.2021 god.

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (« Službene novine F BiH » br. 29/03, 32/04 'i 42/06) i Odluke Odbora povjeniaca od 27.01.2021 god., stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

o prodaji imovine

 

Predmet prodaje: oprema (mašine i postrojenja za proizvodnju u drvnoj industriji).

Ukupno 128 sredstava (sušara, sjeko strojevi, cirkulari, brusilice, razne bušilice, linije strojne obrade, transporteri, sredstva /a lakiranje, univerzalni pneumatski stolovi, pile, . mašine za furnir i druga sredstva po popisnoj listi). Popisna lista mašina i postrojenja će se na zahtjev zainteresovanog kupca poštom ili putem email-a dostaviti na naznačenu adresu.

Vlasništvo: privredno društvo ,,FEKRY" d.o.o. Ustikolina u stečaju.

Lokacija: predmeti prodaje (mašine i postrojenja) se_ nalaze u objektima privrednog društva ,.DMM-D" d.o.o. Čajniče, Luka bb Čajniče (ranije, sjedište društva ,.FL STAKOR1NA"

d.o.o. Čajniče u stečaju).

Datum i vrijeme prodaje: 17.03.2021 god (srijeda) u 11.30 sati.

Mjesto prodaje: prostorije sjedišta privrednog društva ,,FL VVOOD" d.o.o. Foča u stečaju, ul. Nikole Bojovića bb Foča (Brod).

I slovi i način prodaje

1.oprema se prodaje kao cjelina u zatečenom (viđenom) stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora.

2.prodajna cijena: 932.950,00 KM.

3.prodaja se vrši prikupljanjem ponuda s tim što ponuđena cijena ne može biti manja od 932.950,00 KM.

4.ponude mogu podnijeti pravna i fizička lica. Inostrani ponuđači se mogu prijaviti pod uslovom reciprociteta.

5.ponude se dostavljaju stečajnom upravniku kovertiranc, poštom ili neposredno na adresu: MAX-FIN d.o.o. Sarajevo, Trg Barcelone broj 5. Sarajevo 71 000 sa naznakom „Ponuda za kupovinu imovine" najkasnije do 12.03.2021 god. (petak). Ponude se neposredno mogu dostaviti utorkom i četvrtkom od 10.00 do 15.00 sati.

6.Ponuđači (pravna lica) su dužni dostaviti isprave koje potvrđuju naziv, sjedište, podatke o odgovornom licu (izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana) punomoć za punomoćnika, uvjerenje sa ID brojem i Ponudu uredno potpisanu i ovjerenu sa ponuđenom cijenom kao i dokaz, o garanciji plaćanja - bankarska garancija, i dokaz o uplati depozita u iznosu od 90.000,00 KM (garancija uplate kupovne cijene) na račun: FEKRY d.o.o. Ustikolina u stečaju broj 1028400000008236 otvoren kod Union bank dd Sarajevo. Bankovna garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita.

Ponuđači (fizička lica) su dužni dostaviti sve kao i pravna lica izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica, kao i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona i tačnu adresu stanovanja -Potvrda C1PS -a ne starija od 10 dana. Ponuđači inostrana lica su dužna dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima . Uplate iz Inostranstva mogu se izvršiti na adresu banke: FEKRY D.O.O. USTIKOLINA U STEČAJU, 1BAN BA 3911028400000008236 SWIFT UBKSBA 22 UNION BANKA SARAJEVO - Hamdije Kreševljakovića 19.7. Proceduru prodaje će provesti stečajni upravnik u skladu sa Pravilima prodaje dana 17. 03.2021 otvaranjem ponuda u prisustvu Komisije za prodaju. Prisutni mogu biti samo ponuđači ili njihovi punomoćnici zbog ograničenog prostora 1 rizika od Covid 19.

 

8.Kupcem će se smatrati ponuđač koji je u postupku javnog prikupljanja ponuda ponudio najvišu cijenu. Na prodajnu cijenu će se obračtmati PDV u skladu sa Zakonom.

9.Ponuđač koji bude izabran, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sastečajnim upravnikom u roku od sedam dana od dana prodaje i isplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora. Uplaćeni depozit će se izabranom ponuđaču uračunati u prodajnu cijenu a ako ne sklopi ugovor o kupovini ili ne uplati kupovnu cijenu u navedenom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita a ugovor ukoliko je sklopljen prestaje važiti i drugi najbolji ponuđač smatrat će se kupcem. Ostalim ponuđačima, osim drugog najboljeg, depozit će se vratiti u roku od osam dana od dana prodaje.

10.Kupac je dužan u roku od pet dana od dana uplate kupovne cijene preuzeti predmete prodaje.

11.Kupac snosi sve troškove vezane za kupovinu-prevoz. i dr.

12.Stečajni upravnik zadržava pravo poništiti oglas bez. obrazloženja.

13.Sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br 061 198 187, 061 483 430 u vremenu od 9,30 do 12,00 sati svakim radnim danom.Podaci o svakom sredstvu prodaje /naziv, proizvođač, model i ts.. mogu se dobiti uvidom u procjenu sudskog vještaka, pozivom na mob.br. 065 193 608 utorkom i četvrtkom u vremenu po dogovoru.

Pregled sredstava prodaje može se izvršiti predhodiiom najavom utorkom ili četvrtkom na mob. 065 193 608 radi dogovora o pregledu ili neposrednom najavom portiru u DMM-D d.o.o. Čajniče utorkom i četvrtkom u vremenu od 10.00 do 14.00 sati".

 

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: