Prodaja mašina, mašinske opreme, reznog alata, poluproizvoda, gotovih proizvoda i inventara

Datum objave: 09.02.2021. 08:54 / Izvor: Glas Srpske, 09.02.2021.

"DRVOLIK" d.o.o. Rogatica-u stečaju Rogatica

 

Broj; 61 OSt 010976 17 St

Datum; 08.02.2021. godine


Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 17.07.2019. godine, te Odluke Odbora povjerilaca od 05.02.2021. godine, a u skladu ca članovima 73., 155., 156., 157., 161., i 166. Zakona o stečaju („Sl. Glasnik PC" broj 16/16), te članovima 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. Glasnik PC" broj 54/17), stečajni upravnik „Drvolik" d.o.o. Rogatica - u stečaju, objavljuje
 

OGLAS
za prikupljanje ponuda za prodaju pokretne imovine, koju čine:

 

■ Mašine, mašinska oprema, rezni alat, poluproizvodi, gotovi proizvodi i inventar, po specifikaciji koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika, no ukupnoj cijeni od    128.002,00 KM
 

1.    Prodaja imovine obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana 12.03.2021.godine sa početkom u 11 časova u sjedištu stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju početnu i ujedno najnižu cijenu koja se može ponuditi u pismenoj ponudi.
2.    Navedena imovina se prodaje „u paketu" sve odjednom, ili pojedinačno (izuzev peletare koja se prodaje u paketu), u viđenom stanju u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije neće se razmatrati. Prednost u kupovini ima ponuđač koji dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu, pod istim prodajnim uslovima.
3.    Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 13.000,00 KM, ili za svaki predmet pojedinačno po 10% KM na žiro-račun broj 5517902222056574 kod Uni kredit banke u Rogatici sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 10.03.2021. godine. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati izlicitiranu kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku.
4.    Kovertirane ponude ca dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 11.03.2021. godine sa naznakom ”za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika: Rogatica - Plješevica bb. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu i koje ne ispunjavaju uslove koji su predviđeni oglasom (ponuda nije dostavljena u roku, nije na vrijeme uplaćen depozit, i.t.d.).
5.    Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica koja su dostavila ponudu su dužna stečajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć.
6.    Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadmetanje.
7.    Najpovoljniji ponuđač koji se proglasi za kupca, dužan je da u roku od 30 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu ca članom 92. stav 2. i 3. ZIP.
8.    Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i trećeg no redu, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda.
9.   Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi eventualnog zaključivanja notarskog ugovora, PDV, kao i sve druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.
10.0snovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom od 11 do 13 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 065/292686.
11. Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupLjanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

 

Napomena: zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti kompletne spiskove predmeta koji se prodaju, uz prethodnu uplatu u iznosu od 50,00 KM.

 

Stečajni upravnik

/D. Stjepanović, dipl.ek./

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: