Prodaja motornih vozila, motocikla i traktora sa priključnim vozilom

Datum objave:23.10.2020. 08:41 / Izvor: Oslobođenje, 23.10.2020.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

TRAVNIK

 

 

Na osnovu Zaključka Vlade Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna broj: 01-04.2-212/2020-27 od 12.03.2020. god. te Pravilnika o postupku za javnu prodaju stalnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova SBK/KSB Travnik, ministar unutrašnjih poslova raspisuje:

 

JAVNU PRODAJU

putem pismenih ponuda

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su oduzeta motorna vozila u krivičnim i prekršajnim postupcima, koja su depononovana na depozitnom mjestu MUP-a SBK/KSB, bivša kasarna Slimena, općina Travnik i parking prostori Policijskih stanica MUP-a SBK/KSB kako slijedi:

Vrijednost motornih vozila + motocikla + priključnih vozila + 1 traktor sa priključnim vozilom:

 

 

Rbr.

LOKACIJA POLICIJSKA STANICA

BROJ VOZILA

UKUPNA VRIJEDNOST VOZILA PO PS/KM/

I.

PS NOVI TRAVNIK

22 MOT.VOZ.+ 3 MOTOC.

7.869,60

II.

PS BUGOJNO

11MOT.VOZ.

4.211,05

III.

PS DONJI VAKUF

11 MOT.VOZ.

4.747,50

IV.

PS JAJCE

4 MOT. VOZ.

2.843,70

V.

PS FOJNICA

1 MOT. VOZ.

658,50

VI.

PS KREŠEVO

2 MOT. VOZ.

365,00

VII.

PS KISELJAK

24 MOT. VOZ.

7.156,40

vni.

BUSOVAČA

4 MOT. VOZ. + 2 MOTOC.

1.088,20

IX.

PS VITEZ

10 MOT. VOZ.+ 2 PRIKLJ. VOZ.+ 8 MOTOC.

13.290,70

X.

PS TRAVNIK-SLIMENA

13 MOT. VOZ.+l RS TRAKTOR SA PRIKLJUČNIM VOZILOM

4.069,10

Ukupan broj vozila: 102 motorna vozila + 13 moticikla + 2 priključna vozila + 1 radni stroj (traktor) sa priključnim vozilom

 

UKUPNO

46.299,75

 

 

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna lica koja se bave djelatnostima vezanim za otkup i uništavanje sekundarnih sirovina, a to dokazuju rješenjem o registraciji kod nadležnog organa. Pravo učešća imaju pravna lica koja svoje ponude dostave za sva motorna vozila, motocikle i traktor sa prikolicom uz uplatu avansa (10 % od ukupne početne cijene). Iznos od 10 % može se uplatiti kod komisije za prodaju motornih vozila na dan otvaranja ponuda a ponuđač koji ne uplati navedeni iznos smatrat će se daje odustao od ponude.

 

3.PREGLED MOTORNIH VOZILA

Motorna vozila se mogu pogledati na depozitnom mjestu kasarne Slimena, općina Travnik, te na parking prostorima Policijske stanice Jajce, PS Donji Vakuf, PS Bugojno, PS Novi Travnik, PS Vitez, PS Busovača, PS Kiseljak i PS Kreševo svakim radnim danom od 9.00 sati do 15.00 sati. Foto dokumentacija sa svim podacima o vozilima se nalazi kod komisije za prodaju m/v u u MUP- u SBK/KSB.

 

4.SADRŽAJ PONUDE

Naziv i tačna adresa ponuđača;

Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija);

Ponuđena cijena za sva motorna vozila, motocikle i traktor sa prikolicom sa potvrdom o uplaćenom avansom od 10 % od ponuđene cijene.

 

5.PODNOŠENJE PONUDA

Pisane i zapečaćene koverte sa naznakom "PONUDA ZA KUPOVINU ODUZETIH MOTORNIH VOZILA, NE OTVARAJ", sa adresom ponuđača, dostaviti lično ili putem pošte na protokol MUP-a: MUP SBK/KSB TRAVNIK, Aleja konzula bb, najkasnije do 30.10.2020. godine do 12.00 sati. Prispjele ponude nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Javno otvaranje pisanih ponuda obavit će se u prostorijama MUP-a SBK/KSB Travnik 30.10.2020. godine u 14.00 sati. Ponuđačima koji ne prođu sa svojom ponudom uplaćeni avans od 10% vratit će se isti dan.

Prodaji mogu prisustvovati predstavnici preduzeća koja pravovremeno dostave svoje ponude i uplate avans od 10 % od ponuđene početne cijene.

Naručilac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku, a kupljena motorna vozila ne mogu biti predmet registracije, niti mogu biti puštena u saobraćaj. Djelovi vozila sa identifikacijskim podacima (br. šasije i br. motora) također ne mogu biti predmetom registracije vozila. Transport kupljenih vozila snosi kupac.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti