Prodaja motornih vozila Renault Mascott, Man L2000, Iveco Eurocargo, Opel Astra...

Datum objave: 18.09.2021. 09:39 / Izvor: Nezavisne novine, 18.09.2021.

MLIJEKOPRODUKT  d.o.o. Kozarska Dubica objavljuje dana, 18.09.2021. godine

 

JAVNI OGLAS

za prodaju osnovnih sredstava društva - motornih vozila u vlasništvu preduzeća "MLIJEKOPRODUKT" d.o.o. Kozarska Dubica

 

I              Predmet prodaje sa početnom cijenom vozila:

1. Renault Mascott, broj šasije: VF652AFA000008328 , broj motora: SOFIM814043C25883065126 , godina proizvodnje: 2000, početna cijena 4.000,00 KM bez PDV-a

2. Renault Mascott, broj šasije: VF652AFA000008327, broj motora: SOFIM814043C25883066557 , godina proizvodnje: 2000, početna cijena 3.500,00 KM bez PDV-a

3. Man L2000 , broj šasije: WMAL20ZZZ1Y072197, broj motora: 0589596547P371, godina proizvodnje: 2001, početna cijena 3.800,00 KM bez PDV-a

4. Man L2.000, broj šasije: WMAL20ZZZ1Y071274, broj motora: 0589584627P371 , godina proizvodnje: 2001, početna cijena 3.000,00 KM bez PDV-a

5. Iveco Eurocargo, broj šasije: ZCFA1AC0202458595 , broj motora: 194645 , godina proizvodnje: 2005, početna cijena 5.000,00 KM bez PDV-a

6. Iveco Daily, broj šasije: ZCFC65A2005678035 , broj motora: 543184, godina proizvodnje: 2007, početna ci¬jena 5.500,00 KM bez PDV-a

7. Opel Astra, broj šasije: W0L000051P2519173 , broj motora: C14NZ19884767, godina proizvodnje: 1992, početna cijena 300,00 KM bez PDV-a

8. Mercedes Actros, broj šasije: WDB9340321K876298 , broj motora: 54194800300131 , godina proizvodnje: 2003, početna cijena 11.000,00 KM bez PDV-a

9. Schmitz poluprikolica , broj šasije: W[SMS7480000452899, godina proizvodnje:2003, početna cijena 5.500,00 KM bez PDV-a

10. Ford Conect, broj šasije: WFOTXXTTPT6R05112 , broj motora: 6R05112, godina proizvodnje:2006, početna cijena 800,00 KM bez PDV-a

11. Scania cisterna , broj šasije: XLEP4X20004434441 , broj motora: 6003722, godina proizvodnje: 2000, početna cijena 9.500,00 KM bez PDV-a

12. Viljuškar, početna cijena 2.000,00 KM bez PDV-a

 

II   Način prodaje

Javna prodaja vozila vrši se u viđenom stanju fizičkim i pravnim licima putem pribavljanja pismenih ponuda koje se podnose neposredno u preduzeću Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica ili preporučenom pošiljkom na adresu Mlijekoprodukt d.o.o.Kozarska Dubica, Vrioci b.b. 79240 Kozarska Dubica sa naznakom «NE OT-VARAJ-PONUDA ZA VOZILA». Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom imena ponuđača , a u istoj je neophodno priložiti:

- Ponudu sa podacima o ponuđaču (ime i prezime ili naziv pravnog lica, adresa i broj telefona), sa naznakom vozila na koje se odnosi ponuda i ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne. Za svako vozilo koje je predmet prodaje podnosi se posebna ponuda u zatvorenoj koverti.

 

III Pregled vozila i uvid u dokumentaciju

Pregled vozila koja su predmet prodaje kao i uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 sati, u periodu trajanja oglasa.

 

IV  Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda održat će se dana 5.10.2021. godine (utorak) u 12.00 sati u sjedištu Društva. Komisija ot¬vara ponude onim redoslijedom kojim su pristigle, utvrđujući istovremeno koje su ponude stigle po isteku roka naznačenog u oglasu.Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sadržaja, Komisija utvrđuje i objavljuje koje su ponude najpovoljnije i zaključuje postupak prodaje.U slučaju da su ponude istovjetne po cijeni za isto vozilo, prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela.

 

V  Zaključivanje ugovora

Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija zaključiće se kupoprodajni ugovor.

 

VI Oglašavanje

Oglas ostaje otvoren do 1.10.2021. godine.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: