Prodaja motornih vozila: VW Polo 6R, VW Polo 9N, Škoda Octavia...

Datum objave:24.05.2018. 08:53 / Izvor: Oslobođenje, 24.05.2018.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

T R A V N I K

 

Na osnovu Zaključka Vlade Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna broj: 01-05-153/18-31 od 26.03.2018. god i 01-05-327/18-21 od 17.05.2018. god. te Pravilnika o postupku za javnu prodaju stalnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova SBK/KSB Travnik, ministar unutrašnjih poslova raspisuje:

 

JAVNU PRODAJU

putem pismenih ponuda

 

R/B

Motorno vozilo

God proiz.

Reg. oznaka

Broj šasije

1

VW Polo 6R

2011

A84 0 106

WVWZZZ6RZCY092731

2

VWPolo 6R

2011

A84 0 107

WVWZZZ6RZCY091841

3

VW Polo 6R

2011

A84 O 108

WVWZZZ6RZCY525353

4

VW Polo 9N

2005

M46K844

WVWZZZ9NZ59000195

5

VW Polo 9N

2005

A13 O 669

WVWZZZ9NZ59000185

6

VW Polo 9N

2005

A87 M 369

WVWZZZ9NZ59000188

7

VW Polo 9N

2005

T32K 950

WVWZZZ9NZ59000187

8

VW Polo 9N

2006

J07T796

WVWZZZ9NZ7Y086827

9

VW Polo 9N

2006

A96K436

WVWZZZ9NZ7Y086928

10

VW Polo 9N

2006

A13 0 671

WVWZZZ9NZ7Y090465

11

VW Polo 9N

2006

M90 K 040

WVWZZZ9NZ7Y079999

12

VW Polo 9N

2006

J07T783

WVWZZZ9NZ7Y084693

13

VW Polo 9N

2007

A46 J 295

WVWZZZ9NZ89000055

14

VW Polo 9N

2007

E94J294

WVWZZZ9NZ89000054

15

VW Polo 9N

2007

E94J295

WVWZZZ9NZ89000035

16

VW Polo 9N

2007

E24K239

WVWZZZ9NZ89000044

17

VW Polo 9N

2007

E24K225

WVWZZZ9NZ89000042

18

VW Polo 9N

2007

E94J 278

WVWZZZ9NZ89000034

19

VW Polo 9N

2007

E24 K 240

WVWZZZ9NZ89000038

20

VW Polo 9N

2007

E24 K 228

WVWZZZ9NZ89000040

21

VW Polo 9N

2007

K96T435

WVWZZZ9NZ89000039

22

VW Polo 9N

2007

T12A600

WVWZZZ9NZ89000041

23

VW Golf 1HXO

1997

J21 A242

WVWZZZ1HZWW101672

24

VW Golf 1H

1997

013A940

WVWZZZ1HZWW064028

25

VWGolf 1H

1998

E07K429

WVWZZZ1HZWW187410

26

VW Golf 1J

2002

T39 O 166

WVWZZZ1JZ39149107

27

VWGolf 1K

2004

094T285

WVWZZZ1KZ59000285

28

Škoda Octavia

2000

A47 E 572

TMBBE41U3Y8298771

29

Škoda Fabia 6Y

2001

E78O166

TMBNF46Y62366118

30

Škoda Fabia 6Y

2001

J31 K 067

TMBNF46Y723348355

31

Škoda Felicia 791

2000

K97T148

TMBEHH614Y5204507

32

Audi A4

1997

069 M 330

WAUZZZ8DZVA005878

33

Nissan R20

2001

K64 O 099

VSKTVUR20U0472270

34

Nissan R20

2005

A70 K 064

VSKTVUR20U566006

35

Steyr Daimler Puch

1998

J68 K 879

VAG461336171369I

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje pismene ponude dostave u zatvorenoj koverti na protokol MUP-a SBK/KSB, ul Aleja Konzula bb Travnik do 31.05.2018. god. do 15.00 sati sa naznakom na koverti "Ponuda za javnu prodaju motomih vozila", sa adresom i brojem telefona ponudača na drugoj strani koverte. Motorna vozila se nalaze na parking prostoru kasame "Slimena" Dolac na Lašvi, općina Travnik i mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 12.00 sati. Sa fizičkim ili pravnim licem koje je dostavilo najpovoljniju ponudu sklopiće se kupoprodajni ugovor o prodaji motornih vozila. Otvaranjepismenihponudajedana 01.06.2018. god. U 14.00 sati u prostorijama MUP-a u sjedištu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 030 518 763.

 

NAPOMENA: Početna cijena za prodaju svih (35 kom) motornih vozila iznosi 35. 450.00 KM. Kaucija u iznosu 10 % od početne cijene (3.545,00 KM), uplačuje se na blagajnu MUP-a prilikom predaje ponude i biti će vraćena učesnicima licitacije koji ne budu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača. Izabranom najpovoljnijem ponuđaču koji odustane od zaključivanja ugovora uplaćena sredstva po osnovu kaucije neće se vraćati, a ponude bez uplatnice neće se uzimati u razmatranje.

 

Feliks Vidović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: