Prodaja motornog vozila Berlingo

Datum objave: 19.07.2017. 09:04 / Izvor: Oslobođenje, 19.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Stručna služba za zajedničke poslove


 

Broj: 17-14-1558-8.1/17

Sarajevo, 18.07.2017.godine

 

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-9462-37/17 od 9.03.2017. godine, Stručna slu­žba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo ponavlja

 

JAVNI POZIV

za prodaju stalnih sredstava

 

I PREDMET NADMETANJA

Predmet javnog poziva je prodaja 1 (jednog) motornog vozila iz voznog parka Kantona Sarajevo.

 

II PODACI O STALNIM SREDSTVIMA

a) PODACI O VOZILIMA

LOT

TIP

VOZILA

GODINA PROIZ­VODNJE

STANJE VOZILA

BROJ ŠASIJE

BROJ MOTORA

GORIVO

PREĐENO KILOME­TARA

POČETNA LICITACIJSKA

 CIJENA

III

BERLINGO

2002

NIJE U

VOZNOM

STANJU

VF7MFK FWB658 90605

FSB740 76062

BENZIN

206900

500,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

Način prodaje, kriterije za izbor najpovoljnije ponude i ostale uslove javnog nadmetanja možete po­gledati na oglasnoj ploči Vlade Kantona Sarajevo ili na vlada.ks.gov.ba sszpfasszp.ks.gov.ba. Doda­tne informacije možete dobiti na tel. 562-020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: