Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Orašju

Datum objave: 06.07.2017. 09:17 / Izvor: Večernji List, 06.07.2017.

Općinski načelnik na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH", broj: 17/14) te Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja-licitacije („Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 4/16) i Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja-licitacije („Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 4/17) o b j a v Ij u j e

 

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije

 

Općina Orašje, III. ulica broj 45, Orašje prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao:

1. k.č. broj 1070/25 Dusine dvorište u površini od 658 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/25 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1600 k.o. Orašje

2. k.č. broj 1070/26 Dusine dvorište u površini od 660 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru k.č. broj 1070/26 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1600 k.o. Orašje

3. k.č. broj 1070/27 Dusine dvorište u površini od 667 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/27 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1600 k.o. Orašje

4. k.č. broj 1070/29 Dusine dvorište u površini od 944 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/29 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

5. k.č. broj 1070/30 Dusine dvorište u površini od 668 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/30 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

6. k.č. broj 1070/31 Dusine dvorište u površini od 671 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/31 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

7. k.č. broj 1070/32 Dusine dvorište u površini od 670 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/32 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

8. k.č. broj 1070/33 Dusine dvorište u površini od 668 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/33 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

9. k.č. broj 1070/34 Dusine dvorište u površini od 670 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/34 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

10. k.č. broj 1070/35 Dusine dvorište u površini od 664 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1070/35 iste površine upisane u e-Zk. uložak br. 1601 k.o. Orašje

11. k.č. broj 1049/191 Dusine u površini od 1.155 m2 upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1049/194 u površini od 1155 m2 upisanoj u e-Zk. uložak br. 565 k.o. Orašje I

 

u svrhu izgradnje obiteljskih stambenih zgrada, pomoćnih, manjih poslovnih i gospodarskih zgrada bez izvora zagađenja. 

 

Početna kupoprodajna cijena zemljište za točku:

1. utvrđuje se u iznosu od 16.450,00 KM,

2. utvrđuje se u iznosu od 16.500,00 KM

3. utvrđuje se u iznosu od 16.675,00 KM

4. utvrđuje se u iznosu od 23.600,00 KM

5. utvrđuje se u iznosu od 16.700,00 KM

6. utvrđuje se u iznosu od 16.775,00 KM

7. utvrđuje se u iznosu od 16.750,00 KM

8. utvrđuje se u iznosu od 16.700,00 KM

9. utvrđuje se u iznosu od 16.750,00 KM

10. utvrđuje se u iznosu od 16.600,00 KM

11. utvrđuje se u iznosu od 28.875,00 KM

 

Jamčevinu koju je dužan uplatiti svaki učesnik licitacije utvrđuje se u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene i za točku

1. iznosi 1.645,00 KM,

2. iznosi 1.650,00 KM

3. iznosi 1.667,50 KM

4. iznosi 2.360,00 KM

5. iznosi 1.670,00 KM

6. iznosi 1.677,50 KM

7. iznosi 1.675,00 KM

8. iznosi 1.670,00 KM

9. iznosi 1.675,00 KM

10. iznosi 1.660,00 KM

11. iznosi 2.887,50 KM

 

najkasnije do 19.07.2017. godine na depozitni račun Općine Orašje broj: 3380002200022831 vrsta prihoda 721 239 kod UniCredit banke.

 

Prodaja će se obaviti putem javnog nadmetanja dana 21.07.2017. godine u Sali za sastanke Općine Orašje sa početkom u 9:00 sati.

 

Primjerak kompletnog teksta oglasa o prodaji nekretnine objavljen je na internet stranici općine Orašje na www.orasje.ba i na oglasnoj ploči općine Orašje, a sve informacije možete dobiti na tel. 031/712-322 -kontakt osoba Manda Rezo.

 

Općinski načelnik

Stanko Vincetić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: